Fracking not Profitable

Sunday, 04 May 2014 20:31

källa

Fracking är metoden att få mindervärdig gas ur jorden med hjälp av olika kemikalier. Alla ärliga människor är mycket bekymrade över denna nymodighet. Vänsterpartiet skriver så här om farorna med fracking:

"Med en farlig kemikalieblandning som kräver över 600 kemikalier kan skifferlager i mark sprängas för att på så vis utvinna olja och gas. Det är en hälsofarlig och miljöfarlig metod som bör förbjudas. Imorgon röstar EU-parlamentet om hur de ska förhålla sig till metoden, Vänsterpartiet kommer att rösta emot fracking.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill att Sverige ska ta ställning mot fracking och stödde därmed den motion som riksdagen röstade om i mars. De borgerliga partierna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna följde färemot oljebolagens intressen och överlämnade ansvaret till EU."

Fracking är farlig:

"För första gången har en amerikansk domstol tilldömt privatpersoner ett stort skadestånd för att de drabbats hårt av utvinning av skiffergas, så kallad fracking." rapporterade SR den 28 april 2014. "Det handlar om en familj utanför Dallas i Texas som började få allvarliga sjukdomssymptom redan 2008.

– Jag fick migrän, näsblod och stora utslag över hela kroppen. Jag snubblade och stammade, kräktes vit fradga varje dag, säger Lisa Parr. Hennes man och hennes dotter hade samma svåra problem.

Men det tog lång tid för de läkare som var inkopplade att knyta familjen Parrs symptom till den utvinning av naturgas som pågick överallt runt familjens gård.

Fracking innebär att man under högt tryck sprutar in vatten, sand och framför allt starka kemikalier i skifferberggrund, för att frigöra de stora mängder naturgas och olja som kan finnas där."

Shell och BP har nyligen dragit sig ur ett stort amerikanskt frackingprogram då det helt enkelt inte varit lönsamt, berättar F. Willam Engdahl:

Se även på White TV: William Engdahl om Hotet mot Livet;

William Engdahl: Europe's Future lies East;

F W Engdahl Fracking not Profitable from Henning Witte on Vimeo.

 

You must be logged in to comment.