Psykiatern Thomas Jackson utesluten ur Populisterna för illojalt agerande

Monday, 27 February 2017 00:00

Först attackerades vårt nya parti Populisterna genom sabotage och förstörelse av White TV:s server och datorer, sedan att White TV:s inslag om Populisternas bildande inte gick att hitta på Google och slutligen genom styrelsemedlemmen Thomas Jacksons artikel den 2 mars 2017 på sin blogg med rubrikerna:

Vi måste OMEDELBART återfå vår gamla FASCISTISKA skola!

Den humana fascismen med lag, ordning och reda i skolan.

Jacksson blir ursinnig på vad som hände en 13-årig flicka i Uppsala. "Jag tänkte att jag efter att för de apatiska flyktingbarnens skull ha gått på nationalsocialisternas demo i november 2016 i Stockholm att det var första, sista och enda gången jag går på en radikalpolitisk demonstration.  Men nu när kaoset skördar allt fler offer har jag inget moraliskt val och söker därför varenda radikal demonstration till 1 maj – just för den intensivvårdade 13-åriga flickans skull.  Det blir väl så att jag går med nationalsocialisterna i Falun igen för de har sagt de omedelbart kommer att ta itu med kaoset i skolorna. Jag vill icke de skall bli större än 5-10% men kommer de in riksdagen kan det bli ett psykologiskt momentum som hjälper SD att återskapa en fascistisk skola med lag och ordning.   ...   de förbannade svenskesvinen i 7-klövern och det förbannade 87%-iga pack som röstar på dem."

källa

De övriga i styrelsen för Populisterna blev chockade när de fick läsa denna text. Man är enig om att det inte finns en human fascism och att nationalsocialism är de negativa bakgrundskrafternas hemska verktyg precis som kommunism för att kunna spela de två marionetterna ut mot varandra till största möjliga skada för mänskligheten och största nytta för de satanistiska krafterna.

Därför fick psykiatern Thomas Jackson idag ta emot följande uteslutningsskrivelse:

"Hej Thomas!

Vi – övriga styrelseledamöter i partiet Populisterna – har begrundat den kritik som Du framförde mot Hennings formuleringar på hans hemsida White TV. Vi kan inte finna att hans beskrivning av vårt konstituerande möte skulle ha skadat vårt parti men, att hans hemsida inte är Populisternas officiella hemsida utan hans personliga kanal, där han får uttrycka sina personliga tankar, enligt yttrandefriheten. Henning hade dessutom stämt av med styrelsen om att publicera texten på White TV.

Mot bakgrund av att Du uttrycker kritik mot annan styrelseledamot och hans formuleringar i annat forum, så inställer sig en rad reflektioner samt förvåning, när vi läser Din egen hemsida. Där tar Du ut svängarna ordentligt och begrepp som ”fascism” och ”human fascism” förekommer. Låt vara, att Du skriver i en raljant ton och i ett provokativt syfte. Men Du uttrycker även avsikten att fortsätta delta i nationalsocialisternas demonstrationer. Formuleringar som: ”...de förbannade svenskesvinen i 7-klövern och det förbannade 87%-iga pack som röstar på dem” andas starkt missnöje och frustration, men är direkt kontraproduktiva, för att inte säga förolämpande och föraktfulla, då vi faktiskt har att appellera och vädja till väljarna om deras sympatier och röster. Dina formuleringar och val av samarbetspartners väcker förvåning och vi konstaterar, att det är oacceptabelt och skadligt för vårt nybildade parti, att ha en styrelseledamot som dels uttrycker sig i totalitära termer, dels uttrycker avsikten att bilda opinion tillsammans med en grupp som bär på en totalitär samhällssyn.

Vidare finner vi, att Du agerat illojalt mot vårt parti, då Du tycks tänka bort partiet Populisterna i en opinionsbildande roll. Du finner nationalsocialisterna som Din kanal ut till allmänheten i frågor som skola och sjukvård, vilket är högst förvånande då Du själv väckte förslaget, att Du skulle bli Populisternas talesman i sjukvårdsfrågor! Kunde Du inte ha övervägt ett utspel om detta med Populisterna som plattform?

Utöver detta skriver Du uttryckligen i Ditt e-mail, att Du är medlem av det konservativa partiet i England, vilket är förbjudet jämlikt § 19 Medlemskap i andra organisationer,i Populisternas stadgar. Där framgår att:

För medlem i Populisterna, är medlemskap i andra politiska partier

än Populisterna, samt medlemskap i hemliga sällskap, förbjudet.”

Därför har vi inkallat extra ordinarie partistämma och samtidigt extraordinärt styrelsemöte, enbart avseende frågan att utesluta Dig. Stämman och styrelsen har beslutat, att utesluta Dig som ledamot av styrelsen med omedelbar verkan och därtill neka Dig inträde som medlem av partiet.

Med allt detta sagt vill vi ändå framhålla, att vi alla upplever Dig som en öppen, trevlig och ytterst kompetent person. Det var trevligt att träffas och vi önskar Dig allt gott i framtiden.

 

Hälsningar Styrelsen för Populisterna

gm

Mikael Eriksson, Ordförande"

 

Annat om Populisterna WTV:

Partiprogrammet av vårt nya parti till allmän diskussion;

Vi söker namnförslag till vårt nya parti;

Sabotage mot White TV och vårt nya parti;

Igen sabotage mot vårt nya parti, all e-trafik kapat!

Vårt nya parti heter Populisterna och grundades 26.2.17 på eftermiddagen;

 

You must be logged in to comment.