Hollywood pedofil paradis, Britney Spears mind control offer

Sunday, 11 July 2021 08:00

Källa; fjärilen är den hemliga symbolen för mind control, från Project Monarch

https://banned.video/watch?id=60e871cb0e8e6850cad1ddeb

Filmen beskriver den gamla mind control teknologin med extrem tortyr. Idag sker det med datorer som skickar magnetiska skalärvågor till folks DNA/blod eller implantat/chips, som idag har nanostorlek och sprids med lögnaktiga PCR-test och Corona"vacciner".

Se även på WTV:

Mind Control genom grym tortyr: Monarch Project

Britney Spears också offer för Musikindustrins 'Mind Control' Program

 

https://youtu.be/3DhNRLw-L80