Geoengineering bakom den extremt kalla vintern?

Thursday, 04 April 2013 21:46

Den 27 mars 2013 rapporterade DailyMail online: "Jet stream has been pushed to unusually southerly location" och har dessutom splittats i två delar.

Källa Jetströmmen har delat sig och täcker nu norra Storbritannien och södra delen av Medelhavet. Högtryck blockerar flytt av vindbältena, vilket innebär att vädersituationen inte kan ändras.

Den som känner till massförstörelse-vädervapnet HAARP vet, att de förövare som nyttjar detta vapen, gärna använder sig av tricket, att splitta upp jetströmmen, se första filmen nedan. Tyvärr har White TV inte kunnat hitta bevis på nätet, för hur HAARP under vintern 2013 har nyttjats avseende detta.
Ändock pekar många indicier på att HAARP ligger bakom, men
så länge systemets nyttjande är hemligt, så måste vi vända på bevisbördan. Det åligger därför den amerikanska militären, som driver och kontrollerar HAARP, att lägga fram bevis för att de inte manipulerat denna vinters väder. Se här andra Internet-portaler som också utpekar HAARP och USA som skyldigt.

Kylan och enformigheten i vädret har slagit rekord under mars 2013. Jordbruket i hela Europa påverkas negativt med stigande livsmedelspriser som följd. I USA finns en rad kriminella drakar som spekulerar i matpriser och på så sätt driver upp matpriserna världen över på ett konstgjort och vidrigt sätt. De har samarbete med HAARP-ledningen. Folk svälter ihjäl en masse medans finanshajarna fyller sina fickor med ännu mera blodspengar, se den tredje filmen nedan.
Chemtrails kan också ha bidragit till det sjuka vintervädret. Alla dessa hemska hemliga verktyg sammanfattas under begreppet geoengineering, se andra filmen, som är viktigast!Ryssland har drabbats extra hård av snö denna vinter, se den fjärde filmen nedan, vilken också indikerar att USA har manipulerat vårt vinterväder. Att de nyttjade HAARP i somras, för att torrlägga södra Iran, råder det inga tvivel om, vilket White TV rapporterade om.

Även Pakistan Daily kommer till samma resultat. De anger att HAARP-anläggningen i Norge, EISCAT, skall ha punkterat termosfären, den yttersta delen av jordens atmosfär.

Se även White TV:s inslag om morgellons i samband med chemtrails, chemtrails och den praktiska Monsanto-konspirationen, meteorologer borde känna till chemtrails, Congressman Dennis Kucinich erkänner chemtrails officiellt, chemtrails en stor okänd fara, jetplan stänger av sin chemtrail, och den viktiga intervjun med Pernilla Hagberg (MP) från Vingåker, Chemtrails viktigt steg mot sterila och robotiserade människor; Chemtrails övertygade Anne Heche och Hollywood,

Se och läs även: http://www.infowars.com/iran-accuses-u-s-of-using-weather-weapons/

Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP: HAARP har Plasma-Kikarsikte, Planeten Jord missbruks som vapen, HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet, NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin, Ryska Väder-vapen, Jordbävning på 10km djup = Indikation på HAARP, US-försvarsminister medger vädervapen, Hillary Clinton kontrollerar EISCAT i Tromsø, Tjernobylkatastrofen orsakades av USA, HAARP terroriserar Kina-Sverige medskyldig?, Sveriges delaktighet i amerikanska HAARP, Chemtrails vållar sjukdomar i Sverige,