Tjernobylkatastrofen orsakades av USA:s Skalärvågsattack

Thursday, 26 April 2012 21:03

Idag för 26 år sedan, den 26 april 1986, chockades världen av Tjernobylkatastrofen. Den verkliga orsaken hålls alltjämt hemligt, för att medborgarna inte skall veta att skalärvågor existerar och att stormakterna, bakom kulisserna, har nyttjat dem länge för hemlig krigföring. Informationen kommer från den tyska f.d. Greenpeace-aktivisten Werner Altnickel, som specialiserat sig på atomenergifrågor, vädermanipulation etc. Han stödjer sig på den amerikanske f.d. överstelöjtnanten Tom Beardens forskning.

Eftersom Teslas forskning inte utsattes för lika hårt motarbetande i Sovjetunionen, som i USA, och då Sovjet efter krigsslutet 1945 kom över gräddan av de tyska radarteknikerna, erhöll Sovjetdiktaturen ett kraftig försprång inom området Tesla-strålning och skalärvågsvapen. Detta gjorde tex. att de före USA fick tillgång till s.k. jordbävningsmaskiner. Se White TV:s inslag om Ryska väder-vapen.

Sovjet manipulerade USA:s väder ständigt sedan 1970-talet. Den 31 mars 1986 drabbades San Francisco bukten i USA av en 5,3-nivå jordbävning. Woospecker signalen fanns med som ett ryskt fingeravtryck. De amerikanska försvarsinstitutionerna fick övertygande bevis, att Sovjet planerade en superjordbävning i April 1986 i samma område, som skulle ha kostat minst 300.000 människors liv. Jordbävningen innan var enbart en test, en uppvärmning. Då beslöt man att slå tillbaka. Den ryska jordbävningsmaskinen var placerad i Tjernobyl. Kärnkraftverkets uppgift var att ge energi till den stora jätteantennen. Upp till 15 kärnkraftverk var planerad för att förse de jättestora antennerna med energi.

USA sköt därför den 25 april 1986 med sina skalärvågsvapen sönder den ryska Tjernobylsändaren, som stod enbart ett fåtal kilometer ifrån kärnkraftverket. När sändaren träffades registrerade den amerikanska ingenjören Bill Bise, att Woopecker signalen, som han själv hade upptäckt, plötsligt blev knäpptyst. USA visste, att impulsen av deras strålningsvapen kunde slå slint och spränga atomkraftverk, men var beredd att ta risken. Man övervägde den egna befolkningens överlevnad, mot fiendens. Detta är fullt legitimt och om man får tro Tom Bearden, så hade USA den här gången all rätt att försvara sig. Det ända som stör mig är hemlighetsmakeriet så långt efteråt, när det kalla kriget har slutat för länge sedan.

Den ryska signalen benämndes hackspett, "Woodpecker". Här kan du lyssna på den:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Woodpecker.ogg

http://www.youtube.com/watch?v=yiCXb1Nhd1o