Leif GW Persson klipper bort filmdel för att vilseleda SVT:s tittare av Veckans Brott

Wednesday, 14 January 2015 18:57

När det gäller de stora brott, där säkerhetstjänsterna är inblandade, mörklägger Leif GW Persson regelbundet, som t.ex. vad gäller Palmemordet, Kennedymordet, Anna Lindh-mordet och nu journalistmorden på Charlie Hebdo i Paris den 7 januari 2015. Halva världen diskuterar filmen där gärningsmännen påstås skjuta ner en polisman med en AK 47 på öppen gata efter mordet på journalisterna. På filmen ser man tydligt att det rinner inget blod ur polisens huvud som påstås ha träffats av en AK 47 kula på nära håll. Inga skallbitar flyger iväg vilket de borde ha gjort från så nära håll med ett sådant starkt vapen. Det syns inte heller någon skakning på polismannens kropp eller skalle efter skottet. Däremot syns ett litet dammoln intill kroppen som tyder på ett löst skott.

Några s.k. 'nyttiga' idioter eller offer för mind control har gått ut med 'analyser' som skall visa att det kom blod ur skallen, trots att det tydligt syns på alla bilder att blod saknas. Vissa journalister berättade ärligt att blod lades på platsen efteråt. Men de flesta är ärliga och säger att polismannen träffades inte av en kula under filmningen.

källa; denna stillbild borde Leif GW Persson tagit med och analyserat i Veckans Brott

Trycket från de alternativa media blev stort. Hur kan då Leif GW Persson som mycket erfaren vapennisse ha mage att klippa bort denna besvärande filmsekvens som diskuteras så hett på många håll? Hur kan Camilla Kvartoft och redaktionen tillåta ett sådant grovt brott mot pressreglerna och ärligheten?

Svaret ligger förmodligen i att Leif GW Persson inte är en fri människa utan möjligtvis under kontroll av främmande makt. Vad skall vi tro om alla andra inslag på Veckans Brott när det vilseleds så förfärligt mycket där?

Se del 1 av 2015 från Veckans Brott nedan, på min 04:42 fryser SVT filmen och övergår till en stillbild där gärningsmannen siktar mot polisen som redan ligger på marken. Filmsekvensen där man ser att polisens huvud inte skakas, inte skadas och inte heller förlorar blod klipps dock bort av SVT. Sedan fortsätter man att låta filmen rulla. Just de avgörande filmbilderna, som avslöjar att någonting är helt fel med den officiella bilden av "polismordet", undanhåller SVT sina tittare. Detta hjälper dem som ville vilseleda allmänheten med det fejkade polismordet och då förmodligen dem som utförde en falsktflaggat attack mot Frankrike och muslimer. Återigen faller misstanken på Mossad, som mörklägger Palmemordet, Kennedymordet och Anna Lindh-mordet.

http://www.svtplay.se/video/2596591/veckans-brott/avsnitt-1

Nedan finns en analys av den filmsekvens, som Leif GW Persson censurerade bort i Veckans Brott den 13 januari 2015.

SVT:s konspiration mot Charlie Hebdo sanningen är ytterligare ett bevis att morden handlar om en flask flagg.

Avslöjande är också att YouTube hela tiden censurerar bort de känsliga filmerna, se på White TV:s inslag från den 8 januari 2015, där redan tre YouTube filmer "försvunnit". Det hjälper dock icke, då folk laddar ner spännande material och återpublicerar detta.

Se även på White TV: Politikerna marscherade utan folket i en avspärrad sidogata i Paris;

Paris Charlie Hebdo shooting typical mind control operation Update 11 Jan;

Leif GW Persson mörklägger igen: Anna Lindh-mordet;

Leif GW Persson blåljuger om Kennedymordet-är han agent för främmande makt?;

Leif GW Persson en av många Palme-mörkläggare;

 

You must be logged in to comment.