Domen mot Trump är en juridisk Bluff! USA ingen rättsstat

Tuesday, 11 June 2024 12:08

Källa:

https://www.thegatewaypundit.com/2024/06/yale-law-professor-jed-rubenfeld-offers-legal-roadmap/

 

Även jag, Henning Witte, som är jurist visste inte p g a av våra ljugande massmedia vad denna juridikprofessor Jed Rubenfeld från Yale kom ut med nyligen: Trump anklagades att mörklägga ett brott som han skulle ha begått tidigare med falsk bokföring i 34 fall som är ett mindre allvarligt brott. Men brottet han skulle ha mörklagt nämndes aldrig! Det finns ingen dom heller mot Donald Trump om detta mystiska "brott"!

Man kan bara utpeka någon för att ha begått ett brott om vederbörande är dömd för det, helst med en dom som vunnit laga kraft. En sådan dom finns dock inte och ett sådant mörklagt brott nämndes inte ens i rättegången mot Trump. Domaren tillät jurin t o m att ha olika åsikter om vilket "brott" Trump kunde ha mörklagt med sin påstådd felaktiga bokföring.

Dessutom är domaren som nyligen dömd Trump extremt jävig, han donerade till Biden och hans dotter har ett PR-bolag som starkt profiterar från den fällande domen mot Trump.

Titta på det här korta inslaget från Redacted:

 

https://youtu.be/yNQyzY6SyQ8?si=oBKghArgyi7PekFf

 

 

 

You must be logged in to comment.