Expressens Alexandra Pascalidou gjorde helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan som farit illa av socialtjänsten, som är samhällets bottensats

Monday, 18 October 2021 19:50

Ofria Fria Tider har som så ofta inte fattat poängen, i det här fallet med Alexandra Pascalidous insats att fokusera på en 12-årig flicka som med felaktiga grunder hade kidnappats från sin mor av socialtjänsten med den extremt bristfälliga och flummiga LVU-lagen.

Alexandra hade gjort helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan med namn och bild, då den farit mycket illa under den allsmäktiga socialtjänsten som ingen kontrollerar (domstolarna korrupta) och som jämt gömmer sig bakom suspekta sekretesslagar som ska skydda de kriminella element hos kommunerna och pedofiler. De flesta som arbetar på Soc är samhällets bottensats, som aldrig på ett annat ställe skulle fått ett jobb p g a dålig utbildning, bristfälligt omdöme och obefintlig moral.

Därför står socialtjänsten bara ytterst sällan på barnets sida utan småföretagarnas, då LVU-handeln med barn är lukrativ för alla, främst pedofilerna, bortsett från de felaktigt sönderslagna familjerna. Med 12 år och den mognadsgraden som flickan uppvisade, vilket Alexandra belyste på ett utmärkt sätt, kan flickan själv bestämma om hon vill vara hos sin mor eller ej.

Hon hade tydligt bestämt sig för att vara hos sin mor. Då är det skandalöst att polisen hjälper de oskickliga soctanterna att traumatisera barnet ännu mera. Om barnet vill stanna hemma så har polisen att acceptera detta och upprätta en polisanmälan mot socialnämnden som tagit ett kriminellt beslut! Allt annat strider mot barnkonventionen som står över den primitiva svenska lagen!

Den senare censurerade artikeln från Expressen tog bort det viktigaste budskapet: att Soc hade misslyckats och barnet ville tillbaka till sin mor, vilket flickan har all rätt till!

Att nu massmedia gör ett drev mot Pascalidou är för att skydda de kriminella socialtjänsterna runt om i landet, som garanterar lidande barn och upprätthållandet av det pedofila nätverket i Sverige, som är starkt beroende av barnsvikande socialtjänster.

Sverige har blivit en Barn-Gulag! Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Avskaffa socialtjänsterna hos kommunerna och skaffa specialenheter för barn och familjer som behöver stöd.

 

Se även på WTV:

Dansk kommun kidnappar barn för att hämnas föräldrarnas kritik på kommunen. Förbjud tvångsomhändertagande av barn!;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Missbruks av pedofilnätverk och oseriösa läkare och soc;

 

 

 

You must be logged in to comment.