Lyssna på skandalåtalet mot stjärnjournalisten Jesper Johansson i Stockholms tr, poliskonspiration?

Thursday, 19 August 2021 20:33

Källa: Samnytt

vänster: den ljugande polisen, höger den felaktigt åtalade Jesper Johansson

Det är en stor rättsskandal att Sveriges bästa alternativ-journalist Jesper Johansson, som jobbar för Perspektiv TV, Exakt24, SwebbTV, Nya Tider, Samnytt och andra alternativa kanaler, blivit åtalat under mål nr B8512-21 för sitt journalistiska arbete 1 maj 2021 på en Corona-kritisk demonstration i Stockholm, som saboterades av polisen som agerat i högsta grad misstänkt kriminell.

Det är svårt att sätta sig in i huvudförhandlingen, då vi inte kan se filmerna som visades där. Vi kan enbart titta på andra filmen nedan från Samnytt den 3 maj 2021 och sedan jämföra ljudet. Enligt den filmen så ljuger polismannen som greppar efter Jespers kamera. Jesper backar en gång efter polisens anvisning om detta, men kommer inte tillbaka flera gånger mot polismannen, vilket han förebrår Jesper. Detta kan man tydligt se i Samnyttfilmen om man tittar på högra sidan hur mycket Jesper filmar av polisbilen. Det är istället polisen, vars vittnesmål åtalet bygger på, som närmar sig Jesper för att ta tag i kameran, vilket polisen förtiger under ed! Att Jesper skulle delat ut en knuff mot polismannen syns inte heller på Samnyttfilmen. Polismannen ljuger också att han skulle ha uppmanat Jesper att backa tre gånger. Det var hans kollega som står mellan honom och Jesper som säger tre gånger till Jesper att backa. Men sådant kan lätt blandas ihop i minnet.

Polismannens påstående att han blev handgriplig mot Jesper för att omhänderta honom och köra honom till en annan plats är föga trovärdigt utan misstänks vara en efterhandskonstruktion. Polismannen meddelar detta beslut varken till sina kollegor eller Jesper. Dessutom hör man honom säga till Jesper:

"Du ska inte stå och filma mig i ansiktet!"

Där avslöjar polisen sitt verkliga motiv att närma sig Jesper och inte tvärtom att Jesper flera gånger kommer tillbaka till honom trots ordern att backa. Han vill stoppa journalisten Jesper att filma händelseförloppet! Detta kan vara ett brott: tjänstefel! Och strider emot Sveriges grundlag, pressfriheten!

Det är ytterst märkligt att Jespers ombud inte konfronterar polisen med hans order "du ska inte stå och filma mig i ansiktet!". Detta är ju det mest relevanta polisiära uttalande i hela målet! Polisen får inte hindra media att göra sitt jobb!!!

Och som vanligt är det en oduglig ordförande i tingsrätten som inte heller frågar efter polisens motiv att förbjuda filmningen. En tysk domare hade direkt tagit upp denna centrala fråga oberoende om försvaret berört frågan.

Se även på WTV:

Reportern Jesper Johansson misshandlad av polisen 1 maj 21 vid demonstrationen, polisen agerade kriminellt;

 

https://youtu.be/dG6jrwCED-E

Här kommer versionen som väsentligen avviker från polisens redogörelse:

https://youtu.be/99x1W4CqG8o

Intervju med Jesper vid Stockholms tingsrätt:

https://youtu.be/fPs9diYHabE

 

 

You must be logged in to comment.