Kommer fulmedia visa oss en förinspelad fake news Biden introduktion som USA:s nye president?

Tuesday, 19 January 2021 19:34

https://www.bitchute.com/video/Ovl16Qm4B4X2/

Simon Parkes har fått så många allvarliga hot av YouTube att han inte ens gör en kort på-annonsering av sina Bitchute bidrag utan enbart sänder på Bitchute.

https://m.beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/01/situation-update-jan-19th-2021-declass-delayed-dc-militarization-goes-extreme-3562308.html

Kommer USA:s nödkommunikationssytem för katastrofer att implementeras snart?

https://youtu.be/TGiGFNCBT2w

 

You must be logged in to comment.