Är Wayfair en front för pedofil trafficking?

Thursday, 16 July 2020 17:12

https://m.youtube.com/watch?v=DonX1XtHlaA&feature=emb_title

BBC är nu ute med en räddningsaktion för Wayfair, som kommer first upp vid en Google-sökning efter Wayfair. Men BBC har förlorat all sin trovärdighet sedan det visade sig att BBC hade anställt och skyddat superpedofilen Jimmy Savile så länge han levde.

 

 

You must be logged in to comment.