Räknelära för politiker

Thursday, 22 November 2018 00:00

av Jan Erik Sigdell

Annie Lööf har sagt i en intervju att invandring behövs för att säkra pensioner i framtiden. Det är ju så att vad en pensionär får i Sverige och de flesta länder med ett pensionssystem betalas av de bidrag till pensionskassan som samtidigt kommer in från den arbetande och i varje fall skattebetalande befolkningen och inte är en återbetalning av de bidrag som personen själv betalade till kassan när han eller hon ännu arbetade. Därför behövs, som Annie Lööf riktigt menade, en arbetande befolkning som idag betalar bidrag.

Men en icke arbetande befolkningsdel är därför istället att betrakta som en sorts förtidspensionärer när de får arbetslöshetsunderstöd. De bidrar inte till kassan men får istället pengar från en motsvarande och likvärdig kassa. Till dem hör den större delen av migranterna som inte har arbete, dels därför att de inte hittar ett passande, dels därför att de saknar kvalifikation och dels därför att de inte vill arbeta. De arbetsovilliga snyltar hellre på den arbetande befolkningen utan att betala (och utan att ha betalat) bidrag till kassan. De lever på folkets och statens bekostnad och det delvis med förtur i bostadskön och ibland rentav egna hus…

Hur vill då Annie Lööf få räkningen att gå ihop? Försöket att ”rädda” pensionerna genom invandring leder då till en katastrof. Man importerar ju personer som effektivt är ”förtidspensionärer” och bara belastar systemet ännu mera! Det kommer inte längre än den räkning som man lärde sig i småskolan och är som att skjuta ett växande berg framför sig tills det bryter samman över människorna.

Sedan har hon också sagt att man behöver invandring av fackpersonal som det råder brist på. Till exempel läkare som medel mot läkarbristen. Hur många är läkare bland migranterna och hur många är nya patienter? Med en handfull läkare kommer en mycket stor skara människor som sedan ställer anspråk på sjukvård och med tiden också ställer sig (med förtur!) i patientkön. Detta leder ju till en ännu värre läkarbrist! Ett relativt fåtal läkare och en massa nya patienter… Det är här inte fråga om antal, utan om andel i procent…

Sedan må man verkligen fråga sig hur det står till med dessa läkares kvalitet. Kan de jämföras med välutbildade svenska läkare? Vilken kvalitet har utbildningen i deras hemländer? Hur många har äkta betyg och diplom och hur många har ”köpta” eller förfalskade? Kan man verkligen släppa loss de senare i en potentiellt livshotande verklighet utan grundlig vidareutbildning i Sverige?

Detta liknar en kapplöpning mot avgrunden!

I migranternas hemländer finns vanligtvis inget fungerande pensionssystem. Där satsar man istället på att bli försörjd av sina barn när man blir gammal. Därför är det viktigt att ha många barn, för man kan inte räkna med att alla överlever sina föräldrar. Av ovanstående framgår väl tydligt nog att man behöver ett nytt pensionssystem i Sverige. Ett system i vilket krävs att barn på lämpligt vis tar hand om sina föräldrar, men på ett vettigare och annorlunda sätt än i dessa länder och inte ett som leder till orimligt stora barnaskaror.

Se även på Samnytt:

Utländsk läkare lurade brittisk sjukvård i 22 år – nu bakgrundskontrolleras 3 000 läkare

 

 

You must be logged in to comment.