Fasansvärld - Bättre en ände med förskräckelse än en förskräckelse utan ände

Saturday, 28 April 2018 00:00

Ett inslag av Jan Erik Sigdell

Om valfusk.

I år skall det väljas igen, inte bara i Sverige. I april 2017 valdes det i Frankrike och det meddelades senare att 60% av valsedlarna för Marine le Pen var skadade, tydligen avsiktligt genom revor. Skadade valsedlar kasseras i Frankrike som ogiltiga och de som sändes ut i sådant skick till väljarna kunde alltså inte användas: The French Election Was Rigged. Det är alltså teoretiskt möjligt att hon kunde ha fått upptill dubbelt så många röster om inte detta hade skett. Teoretiskt. Å andra sidan lär många röstberättigade ha fått dubbla röstsedlar för Emmanuel Macron, vad nu detta kan ha lett till… Hur som helst gick det i varje fall inte rätt till och ingen vet hur resultatet hade blivit om inte det hade hänt. Jean-Claude Juncker lär ha sagt att allt måste göras för att hindra att le Pen vinner – och kanske just till och med sådant fiffel…

I Österrike blev det omval i december 2016 efter att valresultatet i april samma år hade ogiltigförklarats. Van der Bellen ledde till slut med en knapp marginal över Norbert Hofer. Jag följde valet i Internet och förloppet var märkligt. Någonting hände som jag inte har hittat någon kommentar till någonstans. Länge ledde Hofer med en knapp marginal över Van der Bellen. Men så slog det om och Van der Bellen ledde sedan med ungefär samma marginal över Hofer! Och med denna marginal vann han knappt till slut. Mitt obevisbara intryck är att man bytte om valresultaten och – när det slog om – började räkna rösterna för Hofer som om de vore för Van der Bellen och tvärtom! Jag är nog inte ensam om att ha ett sådant intryck men det behövs åtminstone starka indicier för att våga ta upp det. Inte bara en misstanke…

Många minns säkert hur vid valet av George W. Bush 2000 ett evinnerligt omräknande krävdes. Man hade förmodligen sina skäl för det. Hillary Clinton var in i det sista fast övertygad om att vinna valet mot Donald Trump. Man må ha ett intryck av att hennes självsäkerhet hade att göra med att någonting manipulativt kunde ha varit på gång i bakgrunden som till hennes oändliga besvikelse inte lyckades.

Vid stora val ser man ofta till att neutrala kontrollörer är närvarande, men vem vet hur neutrala de verkligen är? Kan man utesluta att de ibland är invigda i en hemlig plan för att påverka valresultatet? Kanske kan också valresultat till en väsentlig del ”köpas” och en som verkligen kan ha råd till sådant är George Soros…

Politisk korrekthet

Valresultat kan i varje fall förberedande styras i en önskad riktning varvid suggestivt hjärntvättande medier spelar en mycket stor roll, liksom smutskastning på motståndare. Detta synes vara på gång med växande intensitet i Sverige inför det kommande valet med strävan att sätta munkavle på olika sätt att fritt yttra sin mening och sin åsikt. Ett sätt är att straffbelägga yttrande av sanningar som med lämplig vrängning av lagar och bestämmelser kan utpekas som hatiska, rasistiska eller ”hets mot folkgrupp” medan upprepande och spridande av passande lögner främjas. Sanningen förbjuds. Så gick det till i Sovjetunionen och i DDR. Diskriminering av åsikt är ofta också en form av rasism och om detta ständigt upprepas tror befolkningen allt mera på det, hur osannolikt de än må vara. Som man säger: ”ständigt droppande urholkar stenen”. Politisk korrekta droppar leder tydligen alltför lätt till hålrum i hjärnan…

I politiken är det ju inte politiskt korrekt att medge att man har gjort fel. När Stefan Löfven i november medgav att ”vi har varit naiva” möttes detta sanningsenliga yttrande genast av kritik. Så får man inte säga! Man skall envetet slå fast att det som har gjorts i politiken är det enda rätta, för det gäller ju att rädda rumpan för sig själv och kolleger. Makten framför allt! Den svenska politiska feminismen gör mig synnerligen besviken. Allt blånekande av att den lättvindiga kriminalimporten genom okontrollerad migration har satt Sverige som nummer 1 i världens våldtäktsstatistik innebär ju att de cyniskt offrar sina medsystrar för ett politiskt misstag som de också till ett sådant pris vill försvara! Jag önskar dem naturligtvis inte detsamma, men det skulle dock vara en lärorik lektion.

För att inte tala om alla andra formar av våld som ständigt ökar i Sverige. Knivhugg, nedslagning, rån, skjutningar, sprängningar och ”no-go”-områden. Det har sagts att migrationen tillför arbetskraft som genom deras skattebetalningar skulle rädda pensionerna i framtiden. Men nu tycks det bli tvärtom. Pensioner tryter medan pengarna går åt till sociala utgifter för arbetslösa och till stor del arbetsovilliga inflyttade. Statskonkurs i sikte!

 

Färgskiftningar

En populär smutskastning är att beteckna allting som ligger en millimeter innanför vänsterideologin som högerextremism och nazism. Till detta tar man till metoder som man känner igen från den verkliga nazismen som den en gång var, bara rödfärgade för att dölja den skitbruna nyansen under ytan. Det får inte längre finnas en politisk mitt utan allt skall vara vänsterideologiskt – även det som man försöker sälja som grönt – eller annars minst högerpopulistiskt. Vad blir det, förresten, för en färg om man blandar rött och grönt? Blir det inte ganska brunt?

För att återkomma till val så har ju Angela Merkel egentligen förlorat valet i Tyskland, men hon försöker allt upptänkligt manipulerande för att kunna klamra sig vid sin kära makt. Det har förhandlats hit och dit med andra partier om att få till en ”stor koalition” med henne vid rodret som nog inte kan hålla länge till. Till detta hör dessutom ovannämnd smutskastning. Visst finns det några oförbätterligare nazister i Tyskland, men de är en politiskt obetydlig minoritet och AfD hör verkligen inte till dem. Detsamma gäller Sverige där heller ingen nazism av politisk betydelse torde finnas. Sådan smutskastning kan därför bli till självmål med tiden: rött + grönt skiftar i brunt…

Nu finns det kanske ändå ett litet hopp om att också propagandaförfegade svenska väljare i september vågar ta ett radikalt steg åt ett nytt håll. Vi får se om de kan lägga om rodret tillräckligt för att rädda skutan innan den kör på grund och definitivt sjunker med man, kvinnor, barn, pensionärer och allt. Det kan knappast betvivlas att man kommer att göra allt för att otillbörligt påverka valutgången för att få grodan kokt.

 

 

 

You must be logged in to comment.