Populisterna kräver indrag av medborgarskap och utvisning efter brottsdom

Tuesday, 13 June 2017 20:58

källa

Idag kom ofria Fria Tider med en skrämmande nyhet:

"Rasister!" – försökte hugga ihjäl svensk på tåget när muslimsk kvinna fick visa biljetten två gånger

När en muslimsk kvinna med slöja ombads att visa biljetten på tåget blev den 25-årige araben så kränkt att han startade ett bråk och försökte mörda en passagerare med flera knivhugg. Nu döms han till fängelse men kan inte utvisas hem till Irak eftersom han beviljats svenskt medborgarskap – trots att han redan då var dömd för grova brott.
– Är ni också rasister? vrålade mannen till de andra passagerarna efter den blodiga attacken.

....  De andra passagerarna uppfattade konduktören som artig och korrekt och det fanns ingenting som tydde på att hon gjorde något fel. Irakiern Karim Alaa Hussain, som befann sig i kupén, blev dock riktigt kränkt av att den beslöjade kvinnan ombads visa sina resehandlingar och bestämde sig för att gå till attack. .....

Han dödshotade sedan en av männen och attackerade honom med slag mot ansiktet. Mannen försvarade sig, dunkade in 25-åringen i väggen och drog ned honom på golvet.

Alaa Hussain lyckades dock ta sig loss och högg den svenske mannen fyra gånger med en kniv i sidan och ryggen, vilket bland annat orsakade livshotande sårskador på mannens bukhinna och tunntarm.  ....

Har lång brottskarriär
Alaa Hussain döms i samma veva för grovt vållande till kroppsskada, olaga hot, tillgrepp av fortskaffningsmedel, grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott.

Den tungt kriminelle irakiern förekom sedan tidigare under 18 avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 27 augusti 2015 av Svea hovrätt för övergrepp i rättssak och försök till hot mot tjänsteman till fängelse två månader och för grov misshandel och egenmäktigt förfarande till fängelse tre år sex månader. Men redan den 23 oktober 2016 blev han villkorligt frigiven med en straffåterstod på ett år, en månad och tio dagar – och kunde fortsätta att begå brott.

Fick bli medborgare ändå
Karim Alaa Hussain har beviljats svenskt medborgarskap och kan därför med gällande lagstiftning inte utvisas ur Sverige oavsett hur grova brott han begår.

Han beviljades medborgarskap den 2 april 2008 – trots att han redan då hade dömts för grova brott, något som Fria Tider avslöjade i slutet av april.

Svenska medier har rapporterat sparsamt om händelsen och valt att inte nämna mannens bakgrund eller detaljerna kring motivet bakom attacken.

Säger nej – på Facebook"

Man borde även åtala Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven för grovt vållande av kroppsskada i det här fallet då de för en kriminell politik mot medborgarna i Sverige!

 

Populisterna har bl. a. följande i sitt  partiprogram om ovan nämnda invandringsproblematik:

Alla som vill komma in till Sverige eller redan har kommit in måste entydigt kunna bevisa
sin identitet och ålder, omvänd bevisbörda. Om det inte kan bevisas, ska personen utvisas

Utländsk medborgare som dömts för ett grovt brott eller fler, eller två eller fler ringa brott,
ska efter avtjänat straff utvisas ur riket på livstid

Naturaliserat medborgarskap för person som erhållit detta på bedräglig grund eller som
dömts för upprepad brottslighet, ska återkallas och vederbörande ska utvisas

Person som är straffad ska ej beviljas asyl, medborgarskap eller uppehållstillstånd. Person
efterlyst för brott mot mänskligheten skall gripas och lagföras av internationell, svensk,
eller annan stats domstol. I andra förekommande fall av efterlysningar ska den efterlyste
utlämnas i enlighet med gällande avtal

Goda kunskaper i svenska språket, god kännedom om det svenska samhället och god
vandel ska erfordras för att erhålla svenskt medborgarskap

Medborgarskap ska kunna erhållas tio år efter att den sökande har inflyttat till Sverige.
Medborgarskapet ska ej erhållas som ett obligatorium, utan erhålles efter ansökan och
prövning

Förnyade uppehållstillstånd ska ej beviljas utan prövning. Uppehålls- och arbetstillstånd
ska beviljas periodiskt, om en arbetsgivare finner att personen i fråga har en unik
kompetens som behövs i företaget

Person/personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och därför
uppehåller sig olagligt i Sverige, ska ej erhålla fri sjukvård och fri skolgång, eller andra
förmåner. De ska utvisas ur riket. Undantagna är personer i behov av akut sjukvård

Permanent uppehållstillstånd som status ska avskaffas. Endast status som turistvisum,
tillfälligt uppehållstillstånd och medborgarskap ska kunna erhållas

Tillämpning av Sharialagstiftning ska förbjudas i Sverige

Populisterna 2018!

 

 

You must be logged in to comment.