Terroristen och diktatorn Erdogan tyvärr kvar vid makten. Skamligt att stödja det nya Ottomanska riket

Saturday, 16 July 2016 14:22

kollage från Kristoffer Hell, som anser att Obama och Putin ligger bakom den misslyckade statskuppen i Turkiet

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är inte bara terrorist och diktator utan förmodligen även reptiloid, vilket är ännu värre.

1. Erdogan terrorist

White TV har ideligen publicerat bevis att Erdogan och hans familj är den viktigaste basen och stödet för ISIS/Daesh terror i Mellanöstern, Europa och USA.

2. Erdogan diktator

White TV hade dock hittills inga inslag om det systematiska valfusket som har hållit Erdogan och hans islamistiska parti Rättvise- och utvecklingspartiet, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) vid makten sedan 2002. I valet juni 2015 förlorade AKP och Erdogan majoriteten i det turkiska parlamentet, vilket blockerade hans plan för en författningsändring, som skulle gett honom legitima diktatoriska befogenheter. För första gången fick det kurdiska partiet HDP 10% , som lyckats samla vänstern, kurderna, aleviterna och hbtq-rörelsen under samma tak. De fick 80 mandat men kom tidigare inte in i parlamentet, då Erdogan hade fixat världens högsta valspärr på tio procent. Bara det visar redan hur Erdogan har satt demokratin ur spelet i Turkiet.

Naturligtvis nöjde sig Erdogan inte med valförlusten och utlyste därför ett "demokratiskt" nyval redan till 1 november 2015, ett datum som alltid astrologiskt gynnat de djävulska krafterna på jorden. Mellan juni och november 2015 fanns gott om tid att rigga nyvalet:

- alla som inte hade gjort värnplikten fick röstförbud, men även de som just under valet gjorde militärtjänsten;

- studenter på militära högskolor och alla som satt häktade fick inte rösta,militären alltid varit emot islamiseringen av Turkiet sedan landets befrielse från det osmanska förtrycket tack vare Kemal Atatürk på 1920-talet;

- oppositionella media krossades: "The opposition media were gagged : the major dailies Hürriyet and Sabah, as well as the television channel ATV, were attacked by thugs in the pay of the party in power ; enquiries were aimed at journalists and organs of the Press who were accused of supporting terrorism, or of having expressed diffamatory opinions against President Erdo?an ; Web sites were blocked ; digital service providers cut off many TV channels ; three out of five national TV channels, including the public channel, were clearly in favour of the party in power ; the other national TV channels, Bugün TV and Kanaltürk, were closed by the police." Naturligtvis teg gammelmedia i Sverige om det, trots att det skadade vänsterpartierna i Turkiet och deras egna kollegor.

- Saudiarabien betalade 7 miljarder USD i valmutor till de turkiska väljarna;

- 128 vallokaler från det kurdiska vänsterpartiet HDP slogs sönder av Erdogan-fascister. Personalen fick dessutom stryk. Mer än 300 kurdiska affärer förstördes. Ett dussintal HDP-kandidater arresterades under valrörelsen, så att ingen kunde rösta på dem och de själva fick inte heller rösta;

- mer än 2 000 Erdogan-kritiker blev mördad av honom under den senaste valrörelsen. Talrika byar i sydöstra Turkiet jämnades med marken genom militärens tanks;

- internationella valobservatörer fick inte tillgång till vallokalerna och även andra kontrollanter saboterades;

- den turkiska författningsdomstolen bestämde, att valfusk inte får överklagas till en domstol.

- valobservatörer från både OSSE och Europarådet kritiserade valfusket i Turkiets sista val den 1 november 2015 hårt: « The electoral campaign was unfortunately marred by inequity and, to a certain extent, by fear », declared Andreas Gross, head of the delegation from the Parliamentary Assembly of the European Council.

« The violence in the South-East of the country, which is predominaently Kurdish, weighed heavily on the voting, and the recent aggressions and arrests of both candidates and militants, mainly from the Peoples’ Democratic Party (HDP), are a source of concern insofar as they prevented the targeted parties from campaigning », declared Margareta Cederfelt, head of the delegation of the OSCE’s Parliamentary Assembly. « In order for an electoral process to be truly democratic, the candidates should feel free to organise their campaigns, and the voting public should feel that they can go to vote in safety ».

Men det fanns även enstaka kritiska röster i Sverige, t. ex. från Socialisterna:

"Under valdagen kom rapporter om omfattande valfusk. Internationella valobservatörer fördes bort av polis, vallokaler stängdes ned, elen bröts i flera vallokaler och hot riktades mot såväl väljare som valobservatörer. Internationella journalister som rapporterade från vallokalerna hotades och fördes bort. Valhemligheter respekterades inte utan väljare tvingades rösta öppet under hot från valmyndigheterna.

Rapporter har avslöjat att röstsedlar har försvunnit från flera vallokaler, och i Cizre och Kurtalan berättar väljare att de har nekats rätten att rösta. Militär har hindrat dem från att komma in i vallokaler. I Izmir fanns det 700 000 fler röster än röstberättigade.

AKP:s rädsla för vänstern i HDP är tydlig. Det har varit omöjligt för HDP att bedriva valkampanj. Det prokurdiska vänsterpartiet har utsatts för ständiga angrepp. Under perioden mellan valen i Turkiet från juni till november miste 258 civila livet varav 33 av dem barn, uteslutande familjer som stödde HDP. Över 100 av dessa miste livet i det terrorattentat som riktade sig mot HDP i Ankara.

Över 500 av HDP:s politiker och medlemmar arresterades under valkampanjen. Nära 200 av HDP:s kontor attackerades, varav många brändes ned. Under valet har HDP fått möta statlig terror, medial censur, mord och attacker.

Det går inte under några omständigheter tala om något demokratiskt eller fritt val."

Vilket hyckleri av alla Erdogan-slickare att påstå att han blev demokratiskt vald och demokratin måste bevaras, när han i själva verket är den värsta diktatorn och antidemokraten som Turkiet sett sedan sultanerna från det Ottomanska riket.

3. Erdogan förmodligen reptiloid

Flera insiders påpekar att Erdogan skall tillhöra den extremt lilla, sällsynta, men mäktiga eliten av formväxlande reptiloider. Dessa varelser har en reptiloid själ, alltså ingen mänsklig, vilket medför att de har inget medlidande, är extremt grymma och rasistiska. Alla andra raser än reptilerna anses som underlägsna och mindervärdiga och lämpliga att förslavas och parasiteras på. Dessutom har dessa varelser 50% reptilgener och 50% människogener, vilket ger dem den imponerande förmågan, att byta kropp när de vill.

Detta skulle förklara varför Erdogan är terrorist och diktator, varför han kräver drakoniska straff mot putschisterna och varför alla världens regeringar och journalister slickar honom och förtiger hans talrika brott mot mänskligheten.

Det skulle också förklara varför han lät fängsla en turk, som jämförde honom med Gollum, som Newsvoice och White TV nyligen rapporterade om. En Golum är nämligen en mycket negativ reptiloid (inte alla är negativa!) som gärna stjäl sexuell energi, enligt Ascention Glossay.

Det är svårt att få en klar bild, vem som låg bakom det militära kuppförsöket i Turkiet i natt. Med stor sannolikhet var det inte Erdogans rival Gulen, som bor i USA, är också CIA-stödd och vehement förnekar att han är ansvarig. Vissa spekulerar i att Erdogan själv har iscensatt kuppen mot sig, för att öka sin diktatoriska makt, i likhet med Hitlers Röhm-Putsch. Skriket efter dödsstraff ekar nu hemskt i hela Turkiet, som i praktiken redan har dödsstraff genom att extrem tortyr och politiska mord sker dagligen i landet. Att införa dödsstraffet retroaktivt strider mot alla demokratiska grundregler: Nulla poena sine lege!

Det mest sannolika är att positiva kretsar i den turkiska militären har försökt att rädda landet från säker undergång som islamistisk stat under Erdogan. Militären har sedan Atatürk systematiskt förhindrad en islamisering av landet till allas fördel. De blev för några år sedan igen farliga för Erdogan, som då fängslade över 300 ledande militärer efter fejkrättegångar.

Det är också tänkbart en kombination av båda skäl, att Erdogan listigt använde sina kritiker att ge sig in i en kupp mot honom utan att de märkte att Erdogan ligger bakom.

Att kuppen misslyckades beror förmodligen främst på att Erdogan är reptiloid och att de ännu så länge har makten över planeten. Men deras dagar är räknade och att putschen över huvud taget kunde äga rum utan att kvävas innan, får ses som en viss framgång i mänsklighetens befrielse från det fruktansvärda reptilförtrycket. Kuppen påminner därför om Spartacus-upproret i gamla Rom, där slavarna försökte befria sig, vilket slutade med att över 6 000 korsfästes under en extremt utdragen och plågsam död. Sådant är en festmåltid för reptiloiderna, som suger in energin från mänskligt lidande, som vi sörplar ostron.

tortyr är vardag i Turkiet, i synnerhet under Erdogan, kan vi bara be för alla de modiga kuppmakare inom militären, som arresterats nu. Deras öden kommer vi aldrig att få kännedom om och de få som sipprar ut till allmänheten, kommer framgångsrikt att censureras bort av fulmedia, som kontrolleras stenhård av repto-eliten.

Se även på Live LeakTURKEY - Election FRAUD (VIDEO), burned non-AKP votes

Annan svidande Erdogan-kritik på White TV:

Turkiets Erdogan och hans barn är kriminella terrorister Upd 19.4.

Klockrena bevis att Turkiet finansierar och stödjer ISIS/Daesh;

Svenska massmedia hjälper Turkiet att hjälpa ISIS;

 

You must be logged in to comment.