USA världens största skatteparadis, undvik avtal med amerikanska bolag

Wednesday, 06 April 2016 04:01

CIA:s psykologiska operation Panama Paper Leak har också syftet att knäcka Panama som skatteparadis, för att de rika och kriminella skall gömma sina pengar i USA! Den amerikanska delstaten Delaware har sedan länge varit ökänd att vara ett skatteparadis med många brevlådeföretag. När jag läste juridik på 80-talet förekom amerikanska bolag i Delaware ofta som juridiska skräckexempel i föreläsningarna och rådet att vara försiktig att sluta avtal med sådana bolag, då det ofta inte går att verkställa en dom emot dem och då man inte vet, med vem man egentligen slutit avtal. Jag har haft flera klienter i Sverige och Tyskland som råkade illa ut för amerikanska bolag som avtalspartners, som lyckades gömma sig undan rättvisan.

Sedan smitarveteranen Delaware har USA systematiskt byggt ut sina skatteparadis med hundratusentals brevlådeföretag i delstaterna Nevada, South Dakota, Wyoming och delvis Florida.

källa: Bloomberg alarmerade den 27 januari 2016 om USA:s skatteparadis men alla de media som nu gapar om Panama Papers tiger om det

The World’s Favorite New Tax Haven Is the United States

Moving money out of the usual offshore secrecy havens and into the U.S. is a brisk new business.

"Last September, at a law firm overlooking San Francisco Bay, Andrew Penney, a managing director at Rothschild & Co., gave a talk on how the world’s wealthy elite can avoid paying taxes.

His message was clear: You can help your clients move their fortunes to the United States, free of taxes and hidden from their governments.

Some are calling it the new Switzerland." alarmerar Bloomberg.

källa

USA tvingade på världen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), som förpliktar andra länder att rapportera finansiella transaktioner och namn till USA, men USA själva är inte skyldiga något under FACTA.

"To summarize, the IRS will not give its ‘reciprocal’ FATCA partners any information about:

- Depository (ie cash) accounts held by entities, even entities resident in the FATCA partner country,

- Non-cash accounts, whether held by individuals or entities, even those that are resident in the FATCA partner country, unless the accounts earn US source income, or

- The controlling persons of any entities, whether the entities are from the reciprocal partner country or from third countries, and even if those entities are owned and controlled by residents of the reciprocal partner country

Thus, all a non-US individual has to do to avoid disclosure under a ‘reciprocal’ IGA with the USA is to hold the following accounts in a US financial institution:

- Cash Accounts: Hold the account through an entity, or

- Non-Cash Accounts"  alarmerar Peter A. Cotorceanu i Oxford Journals.

USA saboterar även kravet på informationsutbyte enligt OECD-Standards (AIA). 80 OECD länder, därav många små skatteparadis, har mödosamt enats om att bekämpa skattesmitning, men USA är inte med!

Samma USA-skandal gäller även Global Account Tax Compliance Act, GATCA, där världen försöker enas om globala avtal mot skattesmitning, men USA vägrar att delta.

"Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting under both FATCA and GATCA

This article addresses gaping holes in both FATCA and GATCA reporting when it comes to non-US persons. Holes where sensitive information can stay private and avoid prying eyes. Maybe these holes will close. But only if and when the USA— now, ironically, the greatest of all hiding places— chooses to do so.

Do not hold your breath." skriver Cotorceanu i Oxford Journals.

På så sätt vill USA kapa ännu mera makt till sig på sin väg till den Nya Världsordningen, där USA vill sätta alla världens demokratier ur spel. Då passar det bra att via Panama Papers smutskasta med USA konkurrerande skatteparadis och alla de, som vill hindra USA från att ta makten över hela planeten, som Putin, Syrien eller lilla Island.

Som vanligt gör CIA smutsjobbet. De sponsrar även International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) genom USAID=CIA, se den andra filmen nedan från Luke Rudkowski, We Are Change.

Det har varit många elektroniska sabotage attacker mot att skriva detta inslag.

Till sist någonting glädjande: USA:s bästa president sedan John F. Kennedy, Barak Obama, höll igår ett viktigt tal där han fördömer skattesmitning, fusioner i detta syfte (corporate inversions) och amerikanska skatteparadis. Lyssna till hans tal nedan:

Anndra avslöjanden om Panama Papers fula spel på White TV:

Panama Papers leak CIA operation, Leyendecker from Süddeutsche Zeitung CIA agent;

 

You must be logged in to comment.