Tankar om våldtäktsepidemin och dess orsaker och bekämpande

Thursday, 03 September 2015 18:42

White TV tackar Jan Erik Sigdell (utlandssvensk i Slovenien; adress känd hos White TV)) att han vågar publicera sin mycket intressanta forskning om Sveriges topposition när det gäller våldtäkter per capita i världen:

 

Av Jan Erik Sigdell, pensionerad tekn.lic. i medicinsk teknik,

Innehåll:

Sexköpslagen

Invandrare

Samtyckeslag

Sexköpslagen

När det gäller sexköpslagen finns det ett helt nedtystat samband med våldtäktsstatistiken i Sverige, som började öka starkt ett år efter lagens införande. Se diagrammet vid sidan om. Det är just detta som jag först vill ta upp här. Jag är naturligtvis inte en förespråkare för prostitution, men sambandet är verkligen signifikant. Detta slog mig för flera år sedan när jag hittade en notis i Internet om en stark ökning av våldtäkterna i Sverige och jag gick sedan in på brottsförebyggande rådets statistiksida och kunde därmed ställa ett diagram liknande det till vänster (som här har utökats med nyare siffror från en annan källa). Den gröna linjen är en approximativ extrapolation av tillväxten före lagens införande. Den vertikala gröna linjen markerar när lagens infördes. Detta visar faktiskt att (grovt uppskattat) ungefär hälften av alla våldtäkterna kan tillskrivas sexköpslagen!

För att antal år sedan tog jag upp detta i en svensk blog som jag hittade, men vilket liv det blev från aggressiva feminister som helt blånekade till att ett sådant samband kan finnas, för deras heliga ko får ju inte slaktas. De ser alltså hellre att en stor mängd svenska kvinnor faktiskt offras på denna heliga kos altare! Är detta inte en stor skam? Det är just det som tycker jag är upprörande! Att man vägrar att se ett tydligt sammanhang...

Nu är det förstås också fråga om att stoppa trafficking, vilket ju är en mycket viktig fråga, och man blånekade i bloggen till att frivillig prostitution kan finnas. Men nästan varenda större stad söder om Danmark, väster om de tidigare öststaterna och norr om Grekland-Italien-Spanien (där de kanske inte är legala utan tolererade) har tydligen minst ett par legala bordeller och jag kan inte tänka mig att detta därmed mycket stora antal ”sexarbetare” (så kallar de sig hellre och de har i Tyskland t.o.m. en fackförening!; se länkar nedan) är offer för trafficking, utan en större del vill helt säkert på detta sätt frivilligt ha en förmodligen inte ringa inkomst. De lär f.ö. vara registrerade hos en social myndighet som ger dem ett speciellt legitimationskort, för vilket regelbunden läkarkontroll krävs.

Har man levat mera än hälften av sitt liv i Mellaneuropa, kan man inte undgå att få en insyn i läget där som bara få torde ha i Sverige. Och jag kan ju inte strunta i den förfärande svenska våldtäktsstatistiken… och inte heller kan jag vara ”politiskt korrekt” genom att ignorera den.

Det sorgliga ”logiska” sammanhanget för en viss beklagansvärd mansgrupp i samhället är väl ganska klart: ”Får man inte längre köpa det, tar man för sig på annat vis.”

Dessutom får man tydligen inte tala om hur stor andel av förövarna som är invandrare, för då är man rasist… Det är något sjukt i samhället, men man vill inte se väsentliga orsaker.

Det är alltså till att börja med frågan om det tydliga och starkt signifikanta sambandet med sexköpslagen som framträder i officiell statistik, fastän man inte talar om detta i medierna och rentav blånekar till att ett sådant samband kan finns, för det får inte lov att finnas. Som en följd våldtages mycket flera svenska kvinnor och flickor, som därmed faktiskt offras för den lag som har blivit en helig ko för en viss grupp av feminister. De struntar i att priset får betalas av alla de våldtäktsoffer som i starkt växande statistik tillkom efter lagens införande. Idag lär ett hundratal våldtäkter äga rum i Sverige varje dag, och därmed i storleksordning ett femtiotal som följd av sexköpslagen – bortåt 20000 om året!. Deras inställning är kanske sådan som den mest tycks vara hos polis, myndigheter och politiker: ”Det är väl inte så farligt. Är du med barn får du ju abort och mår du dåligt får du tabletter…”.

De allra flesta feministerna är respektabelt vettiga och jag hör väl som man snarare själv till dem. Men det finns också en annan (mindre men militant) grupp som förr brukade tala om ”mansgrisar” och annat och som bl.a. med all tillgänglig makt vill försvara en lag som har visats sig kosta ett stort antal offer bland de medsystrar som de tydligen inte har mycket medkänsla med. Visst skall kvinnor vara helt likställda i samhället. Detta verkar naturligtvis alla äkta feminister för. Men för dem som blånekar till det som inte får vara sant är det väl snarare så att kvinnor skall vara mera likvärdiga än män...

Sverige ligger enligt flera rapporter i topp i den europeiska våldtäktsstatistiken, men detta talas det sällan om och folk skall nog helst inte veta hur det egentligen ligger till. De styrda medierna får väl inte ta upp detta alltför öppet. En lag, som i sig torde ha varit välment i början, kom att ha en oväntat negativ effekt. Som man säger: skottet visade sig gå ut baklänges.

Vid Brottsförebyggande Rådet försöker man sopa detta under mattan genom att påstå att ökningen mest skulle ha att göra med att man har ändrat definitionen av ”våldtäkt” så att nu flera fall kommer med i statistiken, som tidigare inte hade gjort det. Märkligt nog just passande till när lagen infördes… Vad som helst får duga som förklaring, men bara inte den oacceptabla sanningen att det där med sexköpslagen slog bakut. Skulle Rådets förklaring vara sann, skulle statistiken förstås ha ökat direkt efter lagens införande och inte gradvis! För då skulle ju genast en massa fall komma med som förut inte gjorde det.

Som jag redan har påpekat, är jag inte förespråkare för prostitution, men naturligtvis bekymrad över att Sverige har blivit ”våldtäktsetta” och varför. Tecknen är ju verkligen tydliga:

· Om man förbehållslöst och med ofärgade glasögon utvärderar statistiken, ser man ju tydligt att våldtäkterna ökade starkt efter att sexköpslagen infördes.

· Europeiska länder som har legal prostitution ligger mycket bättre till i våldtäktsstatistiken.

· Norrmännen begrep detta ganska snart och avskaffade sin sexköpslag redan efter ett år. Danskarna vill inte ha en sexköpslag. Men svenska(o)rna envisas. Se länkar nedan.

Det är nu nästan som det där med att välja mellan pest och kolera: våldtäkter eller sexköp. Självklart kan man inte välja det förra! Även om det verkar vara ”politiskt korrekt” att hålla tyst om problemet och låta de våldtäkter ske som i stort antal tillkommer pga. sexköpslagen… När mellaneuropeiska länder kan acceptera en kontrollerad frivillig prostitution, kan Sverige också göra det. För kvinnosäkerhetens skull!

Men prostitutionen är utan tvivel inte helt död i Sverige. För i de privata klubbar som finns i landet finns naturligtvis åtskilliga hemliga prostituerade som utan någon medicinsk eller annan kontroll mycket väl kan ha hämtats dit genom trafficking och som ”Medelsvensson” sällan skulle ha råd till. Bara för de välsituerade. Då vore det ju ärligare och bättre med att detta kan ske öppet och kontrollerat… Kvinnor har fått HIV genom våldtäkt men män torde knappast få det av kontrollerad frivillig prostitution med krav på läkarkontroll.

Invandrare

Sedan har vi det där med invandrarandelen bland förövarna. Man skall naturligtvis ta hand om invandrare som flyr från krig, nöd och fara, men den alltför vitt vida svenska öppenheten för dem leder tydligen till en smygislamisering och att de strävar efter att alltmera ta makten i Sverige. Den öppenheten utnyttjas uppenbarligen starkt av andra intressen för att infiltrera med personer som inte flyr från elände, utan har andra mål och speciella hemliga uppgifter. ISIS gnuggar nog händerna inför att det växer fram en potentiell bas för dem i landet. Det är ju ganska tydligt att flyktingsströmmarna till Europa i bakgrunden har en politisk strävan från dem som bakom scenen i hemlighet styr världen för att på detta sätt destabilisera Europa…

Men att det faktiskt skall vara förbjudet att ens tala om invandrarproblem och särskilt att sanningsenligt omnämna dem i samband med den exploderande våldtäktsstatistiken (se bl.a. denna video: https://www.youtube.com/watch?v=3KSJY0c8QWw) är naturligtvis en ren diktatur! Om invandrare bär sig illa åt, skall de ut igen. Man måste sluta dalta med dem. En som har våldtagit skall därmed nådalöst ha skaffat sig en returbiljett till hemlandet, genast eller efter avtjänat straff, och för alltid svartlistas. Enligt den sharia, som han antagligen ser som rättesnöre, skall ju en tjuv förlora högra handen och våldtäktsmannen bör då faktiskt kastreras!

Det är ju helt naturligt att man skall få uppehållstillstånd bara efter att ha skrivit på att man respekterar svenska lagar, svensk kultur, svenska seder och friheten för alla andra religioner. Och att man på samma grunder får ett medborgarskap som under åtminstone det första årtiondet kan återkallas om de inte håller sig till detta.

Gudrun Schyman gjorde bort sig i en TV-debatt genom att med känd politisk taktik försöka skrika ner motspelaren med oväsentligheter och försöka hindra att han kom till tals med sina egna argument (https://www.youtube.com/watch?v=nB9AtQ4VkLQ). Hon vill få oss att tro att man kan uppfostra män till en bättre kvinnosyn och ändrade könsroller, vilket knappast behövs för nutidens män med äkta svensk härkomst. Och för att kunna uppnå detta med män med invandrarbakgrund får hon nog avvakta hundratusen våldtäkter till. Det finns tyvärr ett parallellt och summerande samband med invandrarstatistiken som faktiskt inte kan bortförklaras (se bilden).

Så känn nu efter: Hur skulle du känna dig om din dotter eller en väninna blev våldtagen? Eller du själv? Eller din hustru? Det kan ju faktiskt hända en dag! En av de dagarna – varje dag! – när ett hundratal våldtäkter äger rum…

Samtyckeslag
Sedan talas det om att införa en samtyckeslag efter kaliforniskt mönster (där en sådan lag övervägs) som ett nytt plåster på fel ställe (https://www.aftonbladet.se/debatt/article21159092.ab). Den som inbillar sig att detta skulle kunna minska våldtäkterna behöver verkligen tänka om grundligt. Vilken våldtäktsman bryr sig det allra minsta om en sådan lag? Istället kan våldtäktsepidemin få mera uppsving av att en missbelåten kvinna anmäler en man som hon inte fick vad hon väntade sig av för våldtäkt, eller rentav försöker ta hämnd på en ”föredetting” på det viset. Ett fall av det senare slaget gick genom tyska medier för ett årtionde sedan (eller litet mera), där i rättvisans namn kvinnan förlorade processen. En sådan lag kan för övrigt öppna en bakdörr för prostitution: ”Betala, annars anmäler jag dig för våldtäkt!” Skall alltså män då ha en samtyckesbok och där skriva in namn och datum och begära underskrift innan det blir någonting av? Eller kanske en dold digitalrekorder som spelar in allting som hörs?

[Bilderna är i informationsfrihetens namn övertagna från http://whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/1200-feminister-foertiger-att-valdtaekter-oekar-i-takt-med-invandringen.html och bearbetade.]


Några läsvärda länkar om ”våldtäktsepidemin”:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/flest-valdtakter-i-sverige/

http://www.svd.se/flest-valdtakter-i-sverige

http://knuff.se/u/68351b

http://uppriktigheten.blogspot.com/2009/04/flest-valdtakter-i-sverige-i-eu.html

https://muslimrapewave.wordpress.com/2012/04/18/sweden-has-the-highest-rape-statistics-in-europe-i-wonder-why/

http://www.exponerat.net/100-valdtakter-varje-dag-i-sverige/

http://www.familjeliv.se/forum/thread/73662116-prostitution-minskar-valdtakter-och-konssjukdomar

http://missbesserwisser.blogspot.com/2010/04/sexkopslagen-maste-skrotas.html

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/489 (om varför motsvarande lag snabbt avskaffades i Norge)

http://www.friatider.se/norge-kan-skrota-kritiserad-sexkopslag

http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar/Ottar-arkivet/Ottar-2005/Ottar-nr-1-2005/Ingen-sexkopslag-i-Norge/

http://www.svd.se/ingen-dansk-sexkopslag_7684586

Organiserade sexarbetare i Tyskland:

http://berufsverband-sexarbeit.de/politik/appell-fuer-prostitution/

http://berufsverband-sexarbeit.de/en/

http://www.madonna-ev.de/

http://www.hydra-berlin.de/

http://www.welt.de/politik/deutschland/article129592292/Wo-die-Feministin-die-Prostitution-verteidigt.html

http://www.bufas.net/

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/prostitution-interview-mit-sexarbeiterin-johanna-weber-a-930660.html

 

You must be logged in to comment.