Enkel introduktion till skalärvågor från vår nya Tesla, Konstantin Meyl

Tuesday, 19 November 2013 21:41

Vi hittade en gammal föreläsning från 2004 av fysikprofessorn och Tesla-experten Konstantin Meyl, upptäckaren av den magnetiska skalärvågen. Den ger en klar och enkel matematisk förklaring vad skalärvågor är. De är en central del av en hemlighållen fysik, då den kan förklara hur vår kropp skickar information och energi med skalärvågor samt vad fri energi är: neutrinopower.