Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte

Saturday, 13 April 2013 16:02

Redan i slutet på 1800-talet upptäckte Tesla den elektriska skalärvågen, medan Professor Meyl ca. 100 år senare upptäckte dess magnetiska motsvarighet.

Nikola Tesla (kroatisk-amerikansk uppfinnare, 1856-1943), var dåtidens största snille och den stora innovatören bakom teknik som tex. växelström och radio. Efter att Tesla tagit fram en teknik för att nyttja fri energi från etern, utgjorde detta ett stort hot mot den tidens 'big energy' och då främst oljebranschen. Banksters med J.P. Morgan i spetsen, såg därför till att krossa honom. Idag har prof. Konstantin Meyl, från Schwarzwald i Tyskland, tagit över stafettpinnen. Genom nya vetenskapligt-fysikaliska bevis, inklusive en generell fältteori, har Meyl inte bara lagt fram det teoretiskt-matematiska fundamentet för Teslas dåtida, mer praktiskt inriktade arbete, utan också väckt liv i Teslas idéer och fört dem vidare. Ingen har tidigare lyckats med detta och därför är professor Meyl väl värd ett nobelpris.

Vi är upplärda att det enbart existerar elektromagnetiska vågor (upptäckare Heinrich Hertz 1887) och vi har aldrig hört talas om, att det dessutom finns elektriska och magnetiska vågor, alltså tre olika vågtyper. Detta är resultatet av en gigantisk konspiration, som initierades genom att Oliver Heaviside och Josiah Willard Gibbs, vilka direkt efter James Clerk Maxwells död, förfalskade dennes vågekvation.  Denna, ursprungligen skriven i kvaternioner, förvanskades avseende skalärvågor genom att dessa gavs värdet noll. Argumentet var rejält primitivt - "att ingen dittills hade upptäckt en sådan våg". När Tesla kort därefter upptäckte den elektriska skalärvågen, var det redan för sent och de konspiratoriska krafterna inom fysiken, hade inte något intresse av att rätta till den förvanskning som skett av Maxwells mycket viktiga arbete.

Källa

När Konstantin Meyl, nu 100 år senare, för Teslas forskning vidare, har han lagt fram bevis för att materia har sitt ursprung i ett fält (den gamla eterteorin), vilket omkullkastar dagens kvantfysik så att den lämpligen kan förpassas till historiens sophög. Att vår kvantmekanik-teori har stora brister är lätt att upptäcka och allt fler vaknar upp och ifrågasätter kvantfysiken. Varje gång vetenskapsetablissemangets 'forskare' stöter på ett nytt problem, så lägger de fram nya icke-logiska teorier (postulat). Prof. Meyl behöver inte nyttja sådana oseriösa framställningar i sitt arbete, utan kan beräkna och bevisa existensen av alla elementarpartiklar. Lösningen ligger i att se dem som dubbelvirvlar i ett fält och inte som partiklar.

När forskarna sedan, inklusive Tesla och Meyl, upptäckt att neutrinos är snabbare än ljuset, och att detta bevisar att kvantfysiken inte stämmer,  så måste sanningsverktygen åter plockas fram och med hjälp av de sedvanliga nyttiga idioterna inom media, kan de 'otäcka' rönen motarbetas. Einsteins lögnaktiga fysik-teorier ges genom detta ytterligare en nådatid.

Även den sent uppkomna (1998) icke-logiska teorin, om att det existerar mörk energi och materia i rymden, är ren nonsens. Professor Meyl däremot förklarar i en elegant teori universums uppbyggnad utan hjälp av mörk energi. Detta genom att utgå från ursprungsfältet och himlakropparnas informationsutbyte, vilka nyttjar skalärvågor för sin neutrino-transport.

 

Power Engineering Scalar Field Theory - Faraday vs. Maxwell and Demonstration of Longitudinal Wave Transmission from Harish Singh on Vimeo.