Mobiltelefoni orsakar cancer, bi- och fjärildöden

Saturday, 05 January 2013 09:59

Nedanstående dokumentär är en mycket viktig film. Den bevisar hur dödlig dagens mobiltelefoniteknologi är. Filmen börjar med en fin förklaring vad Schumann resonansen på 7,83 HZ är och hur människan reagerar på frekvenser och magnetism. Sedan visas tydligt att bi- och fjärildöden samt många andra djurs försvinnande är kopplat till strålningen från mobiltelefonimasterna. Binas försvinnande genom strålningen från mobiltelefonin bekräftas av den brittiska agenten Dr. Barrie Trower, se den mycket viktiga intervjun som White TV gjorde nedan igen.

Människor drabbas ofta av cancer runt mobilmaster, då de producerar mindre melatonin p.g.a. mobilstrålningen. Melatonin är alltså cancerhämmande.

Källa: http://www.davidicke.com/headlines

Tyvärr tar filmen inte upp att människor, djur, planeten jord, helt enkelt allt liv, kommunicerar med magnetiska skalärvågor. Filmen kommer mycket nära sanningen genom att tala om magnetism och fält, men missar denna viktiga och hemlighållna vågform.

Det är viktigt att förstå att det inte är den elektromagnetiska Hertzstrålningen (transversal våg) som är så skadlig (den värmer bara upp) utan skalärvågsstrålningen (longitudinell våg likt ljudvågen) som är den stora boven i dramat. Skalärvågorna är en avfallsprodukt av dagens mobilteknologi som uppstår mest runt antennerna, det s.k. bruset. Det är ett myller av olika skalärvågor som interagerar med djurens och människors kropp och ger skadliga signaler.

Det sägs inget heller i filmen att tyska forskare redan har byggt helt oskadliga mobiltelefoner med hjälp av skalärvågor, vilket tas upp i intervjun med Dr. Barrie Trower, nedan. Används enbart en viss frekvens av skalärvågor för mobiltelefonin, då sprider skalärvågen sig inte okontrollerad runt antennen som i dagens teknologi utan då går vågen enbart longitudinell mellan sändaren och mottagaren utan att skada någon. Dessutom skickas så mycket fri energi (neutrinos) med skalärvågen (ofta snabbare än ljuset), att en skalärvågsmobiltelefon inte behöver batterier. Energin kommer flygandes genom luften, se White TV intervjun med världens främste skalärvågsforskare Prof. Konstantin Meyl nedan.

 

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere from Henning Witte on Vimeo.

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology from Henning Witte on Vimeo.