SD under svår mind control, Paula Bieler en förrädare, FN:s migrationsavtal vattendelare

Saturday, 24 November 2018 04:08

Kent Ekeroth kom igår med ett myckte viktigt inslag på Samhällsnytt:

SD hade kunnat ta initiativet om FN:s migrationsavtal

" SD hade kunnat ta initiativet i frågan om FN:s nya globala migrationsavtal, men valde att inte göra det. Först när M gick ut och kritiserade det hela valde SD att gå ut med sin ställning eller i alla fall ungefär samtidigt.

SD hade kunnat kräva att regeringen förklarade ställningstagandet, men slår nu ifrån sig kritik genom att påstå att man ”vill läsa avtalet noggrant”.   ...

Avtalet är inte bindande, nej. Men i avtalet står samtidigt att varje underskrivande land senare ska implementera ställningstagandena i nationell lagstiftning.

Men oavsett den legala tyngden i avtalet så är den politiska andemeningen MYCKET tydlig. Och den går rakt emot allt det som SD har stått för och det som är partiets själva existensberättigande.

Varför skulle man inte markera mycket skarpt mot detta?

Här hade SD en chans att vara först, att vara tydligast, att ta initiativet – men valde istället passivitet.

Enligt mina källor fanns det de inom partiet som ville agera tidigt, men stoppades av andra med mer makt. Det ger ännu en fingervisning om vilka maktförhållanden som råder inom partiet och vilken politisk linje vi kan förvänta oss framöver.

stället valde man passivitet och som ett brev på posten tar nu istället M initiativet.

Paula Bieler kallade avtalet ”spretigt, otydligt och svåröverblickbart”. Men hur otydligt är det när avtalet tar ställning mot nationalstaten, för öppna gränser och total globalism?"

Det finns bara en vettig förklaring till SD:s extrema självskadebeteende: mind control.

Sverige är jämte Ryssland och USA ledande i utvecklingen av denna lömska teknologi. I Sverige har Mossad kapat åt sig kontrollen över mind control datorerna och därför är SD ett sionistparti som sviker Sverige och SD:s tradition och grundidéer.

Som WTV tidigare rapporterade har SD kastat ut hela sitt lovande ungdomsförbund SDU, då dessa unga rebeller ställde sig på Palestinas sida i konflikten med Israel i motsats till SD. Nu har SDU blivit AfS och kostar dyrbara röster för SD.

Paula Bieler (SD) är under mycket negativ kontroll. Jag råkade snubbla över henne på Almedalen 2018 när hon på en gata kom rakt emot mig. Sällan sett så mycket ondska komma ur en människas ögon som hos Paula Bieler. Detta tyder på en stark demonisk besittning.

Kent Ekeroth har rätt. Med honom kvar i Riksdagen hade detta SD svek inte hänt.

Glöm inte att Sverigevänner gör en stor manifestation mot FN:s migtationsavtal den 2 december 2018 på Mynttorget i Stockholm. Jeff Ahl från AfS ville också hålla tal, men Gustav Kasselstrand stoppade honom, förmodligen då partiet Populisterna är med och organiserar demonstrationen. Hur arrogant får man vara Kasselstrand??? Sveriges intressen bör gå före partipolitiskt konkurrenstänkande!

källa

Väl mött!

2 dec stor manifestation mot FN:s migrationsramverk Global Compact for Migration på Mynttorget

och WTV: Regeringen har ingen rätt att skriva på FN:s migrationsramverk med öppna gränser för alltid

Läs även på Katerina Magasin:

Oppositionen kan stoppa Sveriges undertecknande av FN:s migrationsramverk