Stoppa 5G faran demonstration 2018-04-14 Sergels torg Stockholm ca. 100 deltagare

Sunday, 15 April 2018 14:05

Demonstration mot 5G på Sergels torg 2018-04-14. Den största faran med 5G är spridningen av artificiell intelligens, AI, som syftar till att göra oss alla till cyborgs.

De som ordnade demonstrationen ville tyvärr inte ta till sig info om skalärvågor, vilket medför att de säger fel saker inom fysiken. Det är inte mikrovågor=elektromagnetiska vågor som vållar skadorna från mobilstrålningen. Att mobilteknologin vållar enorma hälsoskador är utom all tvivel. Boven är dock skalärvågorna. Mobilteknologin använder både elektromagnetiska vågor och skalärvågor. Ju lägre andel elektromagnetiska vågor, desto större blir andelen skalärvågor. Så aktivisternas kamp mot de elektromagnetiska vågorna har av okunskap förvärrat situationen, då industrin har hörsammat kravet och sänkt andelen elektromagnetiska vågor.

Problemet är mätningen. De instrument vi har kan bara mäta elektromagnetiska vågor, då de har öppna fältlinjer. Skalärvågor har bara slutna fältlinjer. Vi har tyvärr inte fått tillgång till de hemliga mätinstrument för skalärvågor.

Alla bör sätta sig in i forskningen från Tom Bearden och fysikprofessorn Konstantin Meyl.

White TV:s annonsering av denna demonstration har helt tagits bort från Googlesökningen. Bara kontrollerad opposition går att hitta.

5G varningar på WTV:

5G mycket farlig, sprider artificiell intelligens, AI, i vår kropp för att förslava oss till cyborgs;

Cryptocurrency trojansk häst för artificiell intelligens AI när 5G är klar;