Att Arabstaterna inte hjälper Palestina bevisar att bara en maktcentral regerar hela planeten: Reptiloiderna!

Monday, 20 November 2023 15:53

 

Arabstaterna gör i praktiken inget konkret att stoppa Israels barn- och kvinnoslakt i Gaza och Västbanken. Det har gått 45 dagar och varje dag fortsätter Israel med sin folkrättsvidriga förintelse av det Palestinska folket!

"Lördagen den 11 november ägde ett unikt toppmöte rum i Saudiarabien, när statscheferna från Islamiska samarbetsorganisationen (OIC) samlades i huvudstaden Riyadh. OIC har 57 medlemsländer och företräder fler än 2 miljarder människor. Notera att OIC även inkluderar alla medlemmar i Arabförbundet.

Mötet inleddes kort efter att de senaste dödstalen från Gaza offentliggjordes och förskräckte omvärlden. Över 11 000 dödade, alla tusentals saknade ej inräknade, varav mer än 4 500 är barn. Totalt 40?000 dödade och skadade civila.

Toppmötet inramades också av de största demonstrationer världen någonsin skådat." rapporterar Nya Tider. .......

"Hizbollahledaren sade inte mycket nytt, trots långt tal, men riktade en tydlig uppmaning till USA:

– Om ni inte vill ha ett regionalt krig måste ni stoppa aggressionen i Gazaremsan.

Både mötet och Nasrallahs tal slutade därmed som väntat, med ingenting. Men det fanns likväl en del intressanta saker att notera. Västmedia var länge tysta, innan nästan alla kom med snarlik rapportering. Ett tydligt tecken på att USA (läs: CIA) behövde tid att instruera västvärldens ”fria media” hur de skulle rapportera, något som blivit allt vanligare.

Viktigare än det urvattnade uttalandet (vi återger det inte ens) är vad de inte kunde komma överens om och vilka som opponerade sig. De avvisade kraven var: att frysa alla diplomatiska och ekonomiska förbindelser med Israel; att hota använda olja som påtryckningsmedel; att inte tillåta flyg till och från Israel genom arabstaternas luftrum; att förhindra överföring av amerikansk militär utrustning till Israel från amerikanska baser i regionen och att skicka en gemensam delegation till USA, Europa och Ryssland för att driva kravet på vapenvila. Länderna som avvisade dessa krav var Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Sudan, Marocko, Mauretanien, Djibouti, Jordanien och Egypten – trots al-Sisis alla ord för att blidka hemmaopinionen."

Nya Dagbladet skriver: "Under toppmötet för Arabförbundet (LAS), och Organisationen för islamiskt samarbete (OIC), uppmanade Irans president Ebrahim Raisi den muslimska världen att beväpna palestinierna och hjälpa dem bekämpa Israel om kriget i Gaza inte upphör. Få muslimska ledare tycks dock vara intresserade av att hörsamma kravet att hjälpa Hamas militärt. (fet stil genom WTV)

Intresset för att assistera Hamas, eller andra palestinska grupperingar militärt, tycks dock vara svagt i dagsläget och den slutliga kommunikén som släpptes av OIC innehöll förvisso fördömanden och krav på omedelbar vapenvila – men mycket få praktiska åtgärder för att hjälpa Hamas."

Och Nordfront rapporterar:

"Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei meddelade under ett möte i Teheran att man inte kommer blanda sig i kriget mellan Palestina och Israel. Anledningen sägs vara att man inte fick någon förhandsinformation om Al-Aqsastormen och därmed inte var inblandade i planeringen.  ....

Anledningen är att Iran aldrig fick information om Al-Aqsastormen, vilket var namnet på den palestinska motståndsrörelsens operation i början på oktober.

Det palestinska motståndet har begärt understöd från Motståndsaxeln, vilket är en sammanslutning av olika länder i Mellanöstern, bland annat Iran, Jemen, Libanon och Irak.

Hittills har inga länder som ingår i axeln svarat positivt på palestiniernas förfrågan, utan håller sig utanför direkt konfrontation."

Detta är helt larviga skäl. Klart att Hamas måste hemlighålla sin terrorattack mot Israel.

Trots det historiska lidandet av det Palestinska folket som är värre än vad Hitler gjorde mot judarna så får de ingen konkret hjälp. Den dagliga slakten av främst kvinnor och barn fortsätter. Och Väst tiger naturligtvis för det mesta!

Detta kan enbart förklaras med att bara en makt styr hela planeten: Reptiloiderna! De behöver livnära sig på extremt mycket mänskligt lidande, den s k Loosh-energin, för att vara välrustade till den slutliga kampen om solsystemet. Den historiskt långsama och och extrema tortyren som hundratusentals Palestinier nu måste genomlida är inte jämförbar med lidandet från ett regionalt krig. Dessutom vill Israhell komma åt Gazas olja och land för att bygga en ny kanal.

Var ligger Reptiloidernas maktcentral? Främst i den lägre fjärde dimensionen, men de agerar från underjordiska baser också, ofta under oceanernas botten. Det ovanjordiska högkvarteret är City of London.

 

Se även på WTV:

Sionisterna är Reptiloidernas falska flagga. De livnär sig på mänskligt lidande och kontrollerar hela planeten. Därför hjälper ingen Palestinierna!;

 

https://youtu.be/8sVLCYMezi0?si=qXSja7p2uFo5aUYR