Svenska frimureriet under djävulsk kontroll! Tack Ers Majestät att Ni vände dem ryggen!

Tuesday, 17 December 2013 21:24

källa: frimurare tillbedjar djävulsfiguren Baphomet

Det svenska frimureriet, Johannis logerna, skiljer sig med sina 11 grader från det anglosaxiska, den skotska riten, som har officiellt 33 grader, plus hemliga Illuminatgrader ovanpå. Det svenska frimureriet tillåter enbart kristna att vara medlem, judar portas. Så är det inte i den skotska riten. Där är alla välkomna, bortsett från kvinnor förstås.

I andra länder tillhör de flesta inom samhällstoppen frimureriet, så är inte fallet i Sverige längre, även om det finns några. Det som är mindre känt är, att det svenska frimureriet vill att man kastar sin kristna tro över bord och bekänner sig till frimurarreligionen istället. Detta är ett klart tecken att djävulska och inte gudomliga krafter kontrollerar det svenska frimureriet. Djävulen försöker alltid att gömma sig bakom en gud liknande fasad. Därför kallar han sig ibland Lucifer, ljusbärare, trots att han bär raka motsatsen, mörkret.

Invigningsritualen för frimurare är specialdesignat för att öppna luckor i auran med vassa svärd, så att demoner lättare kan få kontroll över den nya frimuraren. Sådant förtigs förstås.

Historiskt sett har det svenska frimureriet spelat en katastrofal roll för Sverige. Det var en fransk/svensk frimurarkonspiration som mördade/avsatte den mycket positiva kungen Gustav III och hans son. Istället skickade den franska logen Grand Orient en fransk general på den svenska tronen, för att förtrycka Sverige, vilket naturligtvis förtigs av slickande historiker som Herman Lindqvist. Bernadotterna härjade så fruktansvärt i Sverige att ca. 1/3 av hela befolkningen var tvungen att fly undan hunger och elände till USA! Läs mer om detta hos historikern och frimurarexperten Jüri Lina i hans nyaste bok Under Skorpionens Tecken, 3. upplaga.

Bernadotte-kungarna har alltid skyddat det svenska frimureriet. Den första svenska kungen som har vänt dem ryggen är vår nuvarande Kung. Detta och många andra skäl leder till att White TV anser, att Sverige numera har världens bästa kungahus. Det enda oinskränkt positiva i den svenska staten är Kungahuset! Allt annat har fallit offer för olika grader av förruttnelse. Tack Ers Majestät, att Ni hjälpte Sverige genom att distansera Er från frimureriet.

Man skall dock inte glömma bort att de flesta frimurare i Sverige är mycket snälla människor som inte har genomskådat det djävliga i sin organisation, trots alla varningstecken som dödsskallar, inga kvinnor tillåtna etc.

Lyssna nu på viktiga vittnesmål från avhoppade frimurare som har fått nog:

Se även på White TV: Herman Lindqvist är rasist;