Amerikanska försvarets tradition: tortera och mörda krigsfångar

Monday, 10 June 2013 21:40

Nedan visas en skrämmande film hur amerikanska soldater mördar afghanska krigsfångar under falsk flagga sedan 2001 med grymma metoder. Detta är enbart förvånande för den som litar på gammelmedia och historieförfalskande skolböcker.

Den som gör sin egen forskning snubblar redan tidigt över det amerikanska försvarets attityd, att mörda och tortera krigsfångar. I det filippinsk-amerikanska kriget mellan 1899 och 1913 grävde senare undersökningar fram följande statement från den amerikanska generalen Jacob H. Smith: "I want no prisoners. I wish you to kill and burn, the more you kill and burn the better it will please me. I want all persons killed who are capable of bearing arms in actual hostilities against the United States" ----- "Persons of ten years and older are those designated as being capable of bearing arms?" "Yes." General Jacob H. Smith confirmed".

"It may be necessary to kill half the Filipinos in order that the remaining half of the population may be advanced to a higher plane of life than their present semi-barbarous state affords."--General William Shafter.

Källa:
General Jacob H. Smith's infamous order "KILL EVERYONE OVER TEN" was the caption in the New York Journal cartoon on May 5, 1902. The Old Glory draped an American shield on which a vulture replaced the bald eagle. The bottom caption exclaimed, "Criminals Because They Were Born Ten Years Before We Took the Philippines."

"A man is thrown down on his back and three or four men sit or stand on his arms and legs and hold him down; and either a gun barrel or a rifle barrel or a carbine barrel or a stick as big as a belaying pin, -- that is, with an inch circumference, -- is simply thrust into his jaws and his jaws are thrust back, and, if possible, a wooden log or stone is put under his head or neck, so he can be held more firmly. In the case of very old men I have seen their teeth fall out, -- I mean when it was done a little roughly. He is simply held down and then water is poured onto his face down his throat and nose from a jar; and that is kept up until the man gives some sign or becomes unconscious. And, when he becomes unconscious, he is simply rolled aside and he is allowed to come to. In almost every case the men have been a little roughly handled. They were rolled aside rudely, so that water was expelled. A man suffers tremendously, there is no doubt about it. His sufferings must be that of a man who is drowning, but cannot drown. ... I did not stop it, because I had no right to.... Major Geary was about sixty yards away. --Lieutenant Grover Flint; S. Doc. 331, 57 Congressional 1 Session (1903), page 1767-1768

Källa

Med sådana vattentortyr-traditioner är det föga förvånande att det förkommer än idag på Gitmo och andra platser där USA har makten, se andra filmen nedan.

White TV hade ju tidigare tagit upp General Dwight D. Eisenhowers mord på mer än en miljon tyska krigsfångar, som fick törsta och svälta ihjäl direkt efter WWII i amerikanska läger utan skyddsrum på bar mark i Tyskland (Rheinwiesenlager). Så grym var inte ens Hitler mot sina fångar, i synnerhet inte under fredstid.

Så det är föga förvånande, att det nu avslöjas, att USA mördade talibanska krigsfångar, trots att man hade lovat att låta dem leva under välordnade former. Lita inte på amerikansk militär! Inte heller på deras elitförband! Därför skall Sverige lämna NATO och definitivt inte ändra medlemskapet från hemlig medlem, som idag, till öppen medlem, som diverse US-lakejer kräver. Det är ju USA som har den oinskränkta makten inom terrororganisationen NATO, som har utvecklats till ett viktigt verktyg till den globala superdiktaturen NWO.