Många olika raser lever i den ihåliga jorden, de Vita Darkoreptilerna styr jorden från underoceaniska baser

Sunday, 01 January 2023 19:05

Källa

Idag publicerades en mycket bra film av kzs på Swebbtube om livet i jordskorpan, den ihåliga jorden, på engelska Inner Earth.

Jag själv fått indirekt kontakt med det reptiloida Nag-folket där, som är hög kultiverat och fredligt men lika hårt förtryckt som vi av de Vita Drakos. Jag vill inte gå in i närmare detaljer för att inte skada Nag-folket, som jag har mycket sympatier för.

Enligt Simon Parkes ska det även finnas olika sorters människor där, dock inte homo sapiens sapiens. Tyvärr har de flesta Simon Parkes filmer tagits bort av onda makter.

Det som går lättast att visa är att det finns en öppning i Sydpolen till den inre jorden , dit den amerikanska admiralen Byrd tog sin krigsflotta 1946/47 för att utplåna nazisterna där, som hade sina baser under isen sedan 1930-talet. Där lyckades de bygga upp det s k Fjärde Riket. Jag har läst Admiral Byrds dagbok och tror att den är sann:    https://youtu.be/v4oLpt0CFxU

 

Läs även:  RECENT ARTICLES SPIRITUALITY  Inner Earth Dracos And The False Light Campaign

 

Se även på WTV:

Vad är det som pågår vid Antarktis? Nazi- och Nordiska baser?;

Gamla tunnlar bevisar liv under jorden;

Bill Tompkins om Antarktis Operation Highjump och NAZI/SS-baser där än idag;

NATO's Sex slaves Freed from ET Dulce NM Base by Adromedans;

Galaktiskt ställföreträdarkrig i Syrien;

Hemlig UFO-historia bevisar att andra har makten än de officiella, Roswell krasch genom skalärvapen;

Byggs en underjordisk bas under Hallandsåsens tunnel?;

Två ovanliga jordbävningar på nordpolen, en reptobas förstörd?;

 

https://youtu.be/v4oLpt0CFxU