USA och Israel stjäl Syriens olja, Terror-Turkiet djävlas också med Syrien

Sunday, 24 July 2022 01:08

 

You must be logged in to comment.