Norrköpings tingsrätts lagman räddar både bankparasiträttegången och -föredraget

Wednesday, 14 November 2012 17:17

Norrköpings tingsrätt tillät idag, att förhandlingen om bankparasiterna har rätt att kräva tillbaka pengar de inte hade, kan köras via telefon kl. 09.00, den 15 nov 2012. Detta är en mycket smart kompromiss, som möjliggör både rättegången och föreläsningen Avkriminalisera Finanssystemet!, som då kan förberedas och genomföras som planerad.
Eftersom inga vittnen skall höras och det mestadels handlar om rättsliga spörsmål, skadas muntlighetsprincipen inte, om man håller rättegången per telefon. Detta är praktiskt och modernt.

Källa: www.davidicke.com