Bonnier gynnar bankerna genom att sabotera bankreformrörelsen

2014-08-28 15:55

Nätverket för bankreform kommer att hålla två manifestationer i Stockholm inom kort, som White TV rapporterade. Idag gick Bonnierblaskan Dagens Industri till förtalsangrepp mot rörelsen och demonstrationerna.

Rörelsen bildades i april 2014 och har bara några hundra medlemmar, är m. a. o. totalt okänd. Enligt DI skall det trots detta vara en mycket kontroversiell organisation. Naturligtvis är bankmanifestationen också kontroversiell.

Detta är ett typiskt exempel hur journalistmaffian i Sverige svartmålar och ljuger. Det finns nämligen inga kontroverser omkring Nätverket för bankreform eller manifestationen, därför att ingen kotte känner till den och därför att gammelmedia hittills har tigit ihjäl det.

Men tydligen blev bankmarionetter som Dagens Industri rädda för manifestationen då den kände miljöpartisten och riksdagsmannen Valter Mutt skulle ha talat. Han utmärkte sig tillsammans med Annika Lillemets (MP) genom deras riksdagsmotion En hållbar finansiell infrastruktur, där de ser ett demokratiproblem, att privata banker kan producera över 90% av Sveriges pengar utan folkets kontroll:

" så har i praktiken privata banker och kreditinstitut återtagit makten över penningutgivningen – när de beviljar sina kunder lån så ”skapas” i praktiken nya pengar, som väsentligen figurerar som elektroniska pengar i form av siffror i bankernas datorer.

Den som har makt över kreditflödena i ett samhälle bestämmer i hög grad vilka idéer som får möjlighet att förverkligas och vilka typer av företag som får chans att växa, och har på så vis ett avgörande inflytande över hela samhällsutvecklingen. Är det rimligt – eller förenligt med de bärande principerna i en demokrati – att denna enorma makt läggs i händerna på ett litet antal aktörer i finanssektorn?

Ur ett demokratiskt perspektiv ter det sig angeläget att Riksbankens makt över penningutgivning – och därmed kreditflöden – stärks."

Igår utpressade Dagens Industri Valter Mutt att dra tillbaka sitt löfte som talare genom att anklaga honom för att tala tillsammans med fascister och förintelseförnekare. Tyvärr hade Mutt inte tillräckligt med civil courage att palla Bonniertrycket. Mutt kalkylerade fel. Detta steg skadar hans karriär mera än att sätta Dagens Industri på plats, vilket hade gett honom och ämnet en mycket större publicitet. Han har inte förstått att gammelmedias makt snart kommer att ha försvunnit helt i helvetet.

Typiskt är också att Dagens Industri smutskastar Valter Mutt genom att han skulle tala tillsamman med en jurist som hävdat att en konspiration ligger bakom Estoniakatastrofen. Gammelmedia är så rädda för White TV:s Henning Witte att de numera aldrig vågar nämna honom.

Vad har en så nödvändig bankreform, som löser alla problem med arbetslösheten, statskulden, höga skatter, inflation och fattigdom, med förintelsen, fascism och Estoniakatastrofen att göra? Dessutom är EAP inga fascister utan en mycket hemlig och skicklig arm av Mossad.

Bonnier och Dagens Industri är demokratins dödgrävare !

Se även på White TV: Bankmarionetten Michael Thudén från Ett nytt penningsystem har allvarligt skadat många bankoffer;

Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

Stoppa bankernas olagliga penning utgivning genom kapitaltäckning på 100%;

Genier och foliehattarnas Martin Wicklin (P1) svek White TV och fegade ur;