Journalister och banker kommer att få stryk i Sverige

2014-08-14 22:00

Den 18 augusti 2014 hålls första måndagsmötet i Sverige, i Norrköping, med Cornelia som organisator; se närmare inslaget hos Kristoffer Hell:

JÄRNRIDÅN PÅ VÄG ATT KOLLAPSA OCKSÅ I SVERIGE – NÄSTA MÅNDAGSMÖTE I NORRKÖPING DEN 18:e AUGUSTI 2014

källa

Dessutom organiserar Katalin två manifestationer för en bankreform, som föreslås av den Vita Skolan i Nationalekonomi,

den 30 augusti 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Norrmalmstorg

och

den 7 september 2014 kl. 16.00 - 19.00 i Stockholm på Medborgarplatsen

Carl Norberg och Henning Witte kommer att delta vid samtliga tillställningar.

Kan Tyskland, kan Sverige:

Se även på White TV: Upprop till måndagsmöten runtom i Sverige!