Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen

North Dakota State Owned Bank

2010-10-07 12:05

Ellen Hodgson Brown kom med den lysande idén att alla offentliga inrättningar som landsting, kommuner, universitet (och varför inte det svenska försvaret?) etc. skall skaffa sina egna banker för att lösa penningkrisen. Den amerikanska delstaten North Dakota gjorde detta sedan 1919 och det var utvandrade svenskar som låg bakom det. North Dakota är därför den enda amerikanska delstaten som har mycket god ekonomi.

De använder privatbankernas eget trick: att göra pengar ur tomma intet, Fiat Money. Kommunerna, landsting etc. skall genom nya interna regelverk tvinga alla som är skyldiga pengar till dem, att betala pengar enbart till den kommunägda banken. De skall uppmana samtliga kommuninvånare att ta ut sina pengar från andra banker och sätta in dem i den kommunala banken. Ju större pengar kommunbanken har i potten, desto fler pengar/lån kan de skapa.

Kommuner och landsting borde starta sparbanker då deras oktroj enbart kostar 1 milj EUR istället för 5 milj EUR för en vanlig banklicens.

Detta skall dock enbart göras under en övergångsperiod då Fiat Money utan att ha täckning i arbete förstör samhället på lång sikt. Men det löser de akuta penningbehov i den offentliga sektorn. Bättre att betala ränta till samhället än privata girigbukar!

https://youtu.be/od-vUb-fo2Y

 

Bank of North Dakota brilliant example
 

Stephen Zarlengas Money History Book

2010-10-06 21:55

 

Gold Standard wrong way

2010-10-06 21:49

 

Stephen Zarlenga

2010-10-06 21:24

 

Novemberrevolutionen 1985

2010-10-03 14:45

Med Novemberrevolutionen 1985 menar man att Sverige tog bort begränsningar till bankernas rätt att låna ut pengar till allmänheten. Resultatet blev en extrem ökning av bankernas utlåning till Svenska Folket. Då penningmängden ökade extremt sköt inflationen i höjden. Det intressanta var att så inte var fallet i omvärlden. Tidigare hade Sverige anpassat sig till omvärldens inflationstakt och kunde därmed konkurrera mot andra länder som exportnation. Nu plötsligt var Sverige ensam med en jätteinflation som drev kostnadsläget upp för industrin. Plötsligt blev det dyrare att producera i Sverige vilket vållar problem för exportindustrin.

Det intressanta är att situationen levererar ett mycket bra bevis för att en utökad kreditgivning genom privatbankerna medför en utökad penningmängd i samhället vilket i sin tur vållar inflation.

Resultatet blev Sveriges värsta ekonomiska kris sedan 30 talet. Trots att detta var enkelt att förutse genomfördes avregleringen i november 1985. Detta var ett extremt viktigt steg för Sverige men det blev inte politiskt förankrad. Kjell Olof Feldt, Bengt Dennis och Erik Åsbrink kuppade avregleringen igenom utan att informera statsminister Olof Palme, hans vice Ingvar Carlsson aller styrelseledamöterna i Riksbanken i god tid. Det här är en klassisk konspiration med syftet att knäcka Sverige.

Därför gav Göran Person foten till Erik Åsbrink. Han är en typisk marionet åt de mörka, djävulska krafterna som styr bakom kulisserna. Till råga på allt satt han på två stolar: Han var statssekreterare i Finansdepartementet och ordförande i Riksbanksfullmäktige (styrelsen). Här ser vi klart hur viktigt det är att Riksbanken är oberoende av Regering och Riksdag. Den är en fjärde makt i staten och bör därför ha en sådan position i Grundlagen. Riksbankens ledning bör väljas i allmänna val precis som politikerna väljs i sådana val.

Vi ser ju i den här filmen tydlig vilken makt Riksbanken har. Innan hade Sverige full sysselsättning - därefter en extrem och aldrig skådat arbetslöshet. De nyliberalernas tankesätt att det är ok med ett visst antal arbetslösa är mycket omoraliskt då detta hjälper storkapitalet ut utpressa människorna att jobba för lägre löner.

Enligt den Vita Skolans plan blir ingen arbetslös då staten tar fram de pengar som behövs ifall någon är villig att jobba utan att ett lån tas eller ges. Enbart så undkommer vi ränteslaveriet där arbetslöshet är en aspekt jämte smygexpropriering och annat elände.

Filmen visar också tydligt att journalisten inte förstått var den egentliga orsaken till eländet ligger: i fractional reserve systemet, dvs privatbankernas möjlighet att skpa pengar ur ingenting. För att inskränka detta hade Sverige fram till 1985 regler som stramade åt bankernas utlåning. Detta var bättre än inget men tog inte bort den egentliga orsaken till inflation, ekonomiska kriser och arbetslöshet: Fiat Money !

Se nu en ganska bra dokumentarfilm från SVT:s Kunskapskanal (2004) om Novemberrevolutionen: