Vad har 9/11, 7/7, Estonia, Utøya och jordbävningen i Mexiko gemensamt? En övning!

2012-03-22 23:05

I somras hade White TV ett inslag, om att den norska polisen genomförde en övning på Utøya, bara några få timmar före massakern. Det som bl.a. övades var hur man skulle hantera en ensam galning som skjuter på folk. Med M/S Estonia, 9/11, 7/7 (Londons tunnelbana) var det likadant.

Nu har det hänt igen. I Mexiko hade man offentliggjort att man den 20 mars 2012, skulle hålla en jordbävningsövning, med styrkan 7,9 på Richter skalan. Då händer det på riktigt, just den dagen och med samma styrka. Detta kan inte vara en slump, utan är ytterligare ett bevis för att jordbävningar kan framkallas av människor med HAARP-utrustning.


Se White TV:s andra inslag om jordbävningsmaskinen HAARP här.

Källa: http://sincedutch.wordpress.com/2012/03/21/3202012-alert-mexico-7-9m-earthquake-pre-planned-verified-simulation-for-march-20-2012/