USA och Israel har aldrig släppt makten över Irak

2014-06-15 21:27

Källa:The Economist

De fruktansvärda grymheter som ISIS (islamska staten i Irak och Syrien) nu terroriserar Irak med (efter träning på Syrien) kommer USA och Israel väl till pass, att få en "legitim" anledning att förstärka sitt människoföraktande grepp om Irak. Som vanligt finansierar och beväpnar man båda sidor. "Whereas the (US proxy) government in Baghdad purchases advanced weapons systems from the US including F16 fighter jets from Lockheed Martin, the Islamic State of Iraq and al-Sham –which is fighting Iraqi government forces– is supported covertly by Western intelligence. The objective is to engineer a civil war in Iraq, in which both sides are controlled indirectly by US-NATO." avslöjar globalresearch.ca

"US-NATO support to ISIS is channeled covertly through America’s staunchest allies: Qatar and Saudi Arabia. According to London’s Daily Express “They had money and arms supplied by Qatar and Saudi Arabia.”

“through allies such as Saudi Arabia and Qatar, the West [has] supported militant rebel groups which have since mutated into ISIS and other al?Qaeda connected militias. ( Daily Telegraph, June 12, 2014)""

ISIS är en del av Al-CIA-da."The Al Qaeda affiliated Islamic State of Iraq (ISI) re-emerged in April 2013 with a different name and acronym, commonly referred to as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). The formation of a terrorist entity encompassing both Iraq and Syria was part of a US intelligence agenda." rapporterar globalresearch.ca

Påfallande är att ISIS aldrig har attackerat israeliska mål och sällan amerikanska.

Som Lasse Wilhelmson mycket kunnigt analyserar, så fortsätter Israel och USA att verkställa den s.k. Yinon-planen från 1982 (se första filmen nedan), som även innebär en uppdelning av Irak i flera stater. Divide et impera!

Alla länder i Israels närhet har slagits sönder i små bitar vilket orsakar stora flyktingströmmar, som bl. a. sänker inte bara Palestina, Eritrea, Somalia, etc. utan även Sverige.

Lasse Wilhelmson har talat med en expert från Irak:

"- I vår intervju med Al Faidi redovisade han det aktuella läget för hur motståndet mot den tidigare amerikanska ockupationen har omvandlats till en revolution mot marionetten Al Maliki och Irans inflytande, samt för ett nationellt oberoende.

Bland mycket annat sa Dr. Al Faidi:

När amerikanerna gav sig av, avbröt motståndsgrupperna sina strider. Men när striderna började igen i Anbar i december 2013 gick kloka människor in i diskussionerna mellan fraktionernas ledare. De övertygade revolutionärerna om att inrätta ett antal militära råd ledda av äldre och erfarna officerare från Iraks gamla armè. Dessa militära råd fick benämningen ”The Military Councils for the Revolutionary Tribes”. Det finns nio stycken; i Anbar, Bagdad, Mosul, etc. Dessa råd organiserar rörelsen och operationerna. De gamla fraktionerna The Mujahedeen-army, Al-Rashedeen-army, 1920 Revolution Brigades arbetar nu under nya paraplyn och man ser inte deras gamla namn längre. Därför är organisationen nu mycket effektivare.

Det förtjänar att understrykas att det nu är det traditionella uråldriga stamsystemet som enar folket i Irak, genom att länka samman sunniter, shiiter och kurder. Stamlojaliteten enar motståndet och besegrar ockupantens ”demokrati”.

När vi intervjuade Dr. Al Faidi så var det uppenbart att stora saker höll på att hända, men att det skulle ske så snart kom som en överraskning för oss. För närvarande är det en stor desinformationskampanj på gång och det irakiska folket står ensamt. Alternativ information finns på The Brussels Tribunal."

Se även på White TV: Mossad kontrollerar Hamas;

Nya massakrer i Adra och Sadad/Syrien utförda av Al-Nusra, Turkiet och USA;

Amerikansk tortyr vardag i Irak;

Irak Veterans Against the War Mike Pryser avslöjar krigshetsarna;

Israeli regime favors Iraq partition: Viktig film som YouTube tog bort:

http://www.presstv.ir/detail/2014/06/15/367082/israel-would-love-to-see-iraq-torn-apart/

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.