Dr. Zandre Botha: Covid-vacciner är förödande för ditt blod! Stoppa vaccineringarna omedelbart!

2021-10-06 18:35

Frihet Sverige (och Fritjof Persson) uppmärksammade idag:

"Zandre Botha är en sydafrikansk doktor och terapeut, som överlevde en bilkrock där flera organ skadades svårt och många funktioner hos henne slogs ut. Under konvalescensen fick hon nära döden upplevelser.

Detta påverkade henne mycket i hennes yrkesval där hon sökt efter de bästa behandlingarna. I dessa ingår som ett självklart val ozonterapi. Hon använder sig också av frekvensterapier som SCIO och Rife-apparatur. Vid diagnoser utnyttjar hon också mikroskopi, speciellt att utifrån blodbilden, precis som Erik Enby, bättre kunna se vad som patienten saknar eller överbelastad med.

Hon har gjort remarkabla fynd vid mikroskopering av såväl innehållet i injektionsampullerna som i blodet från de som fått experimentinjektionerna. I denna intervju med Stew Peters från den 5 oktober redovisas kort dessa fynd. I ampullerna finner hon dels diskformade svarta bildningar som i sin tur bildar kolonier och också vid uttorkning uppstår svarta regelbundna nätverk. Dessa har knappast biologiskt ursprung utan vi skulle vi misstänka att det är konglomerat av grafenoxid.

I blodbilden uppträder en abnorm myntrullebildning som måste göra det mycket svårt för patienten ifråga att erhålla tillräckligt med syre. Här och var i blodutstryket återfinns också geometriskt relativt stora bildningar som torde vara material som erhållits från injektionerna."

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.