Höstbrev från Jan Erik Sigdell

2016-10-10 00:00

Höstbrev

Från Jan Erik Sigdell 30/9-2/10 2016

Situationen i Sverige är verkligen oroande. En obehaglig video visas tydligen i svensk TV: “Det finns ingen väg tillbaka”: https://www.youtube.com/watch?v=X3-_KZExlJ0. Någon som kan göra videos bra borde kanske göra en mera realistisk motvideo: “Det finns ingen väg tillbaka ur verkligheten” med en sekvens med bilder (med motsvarande kommentarer) av brinnande bilar, våldtagna kvinnor, kravaller, tvångsmässigt beslöjade blåögda blonda svenskor, nedslagna poliser, en karta med de numera 55 (tidigare 52…) “no-go”-zonerna i Sverige där sharia råder och polisen inte vågar sig in, avrättade kristna (detta kommer kanske också till Sverige), skrämda barn, intervju med en av de 80% poliser som vill ge upp och sluta, osv. etc. Allt sådant som officiella medier förtiger, men följer man alternativa medier får man en helt annan bild. De uppskattningsvis ca. 20% äkta flyktingar som flyr nöd och död skall självklart och naturligtvis ha hjälp, men resten är välstånds- och okynnesflyktingar, jihadistiska ISIS-aktivister som ännu ligger lågt som femtekolonnare tills de får order om revolution samt brottslingar som söker nya jaktmarker (och bl.a. sätter raketartad fart på den nedtystade våldtäktsstatistiken). Det var ju ett ofantligt misstag att åtskiljningslöst ta in alla utan att skilja agnarna från vetet, ett nationellt och kulturellt självmord. Nu är det tydligen för sent. Islam har ju som upprepat förklarat mål att ta över världen och döda alla kristna…

Ett annat elände är den Nya Världsordningen som uppenbarligen har som mål att avskaffa mellanklassen i samhället. Det skall till slut bara finnas den styrande eliten och ofria arbetare och tjänstemän. Bildade intellektuella människor är inte önskvärda, för de kan egentligen tänka själva (även om inte alla gör det) och ifrågasätta vad som görs och sker i samhället. En högre intelligenskvot än 90 är därför inte önskvärd, annat än för eliten själv, som i gengäld saknar moral och medkänsla. Man vill ha människor som gör som man säger till dem utan att fråga och utan att tänka efter. Man vill ha fackidioter. Det är tydligt att den nuvarande skolbildningen är inriktad för denna målsättning, särskilt i USAs ”common core education” men även alltmera i andra länder. Folkfördumning för att människorna i samhället lättare skall kunna manipuleras och fås att tro det som styrda medier inbillar dem, men inte se sanningen som ligger bakom. Jag har inte levat i Sverige sedan 1968 och bara kunnat iakttaga litet utifrån, men nog märker man ibland att bildningen är lägre. Man har sagt mig att man numera inte tas in direkt på Chalmers efter studentexamen, utan att man först måste genomgå ett förberedande studieår där man lär sig det som numera inte längre finns med i tillräcklig utsträckning i gymnasiet. På min tid, under 1950-talet, var skolbildningen gedigen, men det tycks den inte längre vara.

Det svenska språket har förflackats på ett sätt som man tydligen inte har märkt i Sverige, men den som har bott utomlands i 48 år märker det dock med ett litet obehag i språkkänslan inför svenskt ”newspeak”. Den som gått i skolan på 50-talet skriver väl egentligen inte gärna så som jag nu gjorde. Men den som har gått i skolan skriver hellre så här. Ibland fattas ett ”att” där man tycker att det skulle vara och det liknar då tidningsrubrikernas telegramstil. Det har uppstått en förenklad form för att ange förfluten tid. ”Den som varit” låter då konstigt, man skiljer knappast mellan ”den som var”, ”den som har varit” och ”den som hade varit”. Ungefär som i slovenskan, där man bara har ”jaz sem bil”, ordagrant ungefär ”jag är varen”, samt faktiskt också i schweizertyskan (jag bodde 30 år i Schweiz), där man bara har formen ”i bi gsi”, motsvarande ”ich bin gewesen” – egentligen ”gesein” – men motsvarigheter till ”ich war” och ”ich war gewesen” finns inte.

Nu tycks också genderidiotin komma in i det svenska samhället. Man skiljer inte längre bara på man och kvinna, utan inför däremellan ett antal olika könsbegrepp, som transvestit, transsexuell osv. (och det finns en hel rad med ytterligare begrepp som jag nu inte minns) utöver de redan vedertagna begreppen homosexuell och lesbisk. Barn utsätts redan i småskolan för detta och skall välja om de känner sig mera som pojke eller som flicka, oavsett biologin. De kan ju då inte förstå vad det egentligen är fråga om. De skall lära sig vad manlig och kvinnlig homosexualitet är och en del annat konstigt som de inte kan begripa, till exempel analsex och masturbering. Detta hör redan till USAs ”common core education” och gör nu sitt intrång i skolorna i Tyskland (se http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hessen-akzeptanz-sexueller-vielfalt-fuer-6-jaehrige-jetzt-verpflichtendes-bildungsziel-a1940763.html). Man vill motivera det dels med att olika sätt att leva sin sexualitet på skall anses likvärdiga i samhället, utan diskriminering, och dels med att detta skulle kunna skydda mot missbruk. Hur 17 skall det kunna skydda mot missbruk? Det kan nog istället i många fall leda till att barn blir mera tillgängliga för missbruk, eftersom de redan är nyfikna på vad som kan hända… Diskriminering skall ju visserligen bort, men det finns andra sätt för det. Manlig och kvinnlig homosexualitet är ju helt OK, jag har lärt känna sympatiska människor av båda slagen. Men att direkt främja en sådan livsstil som om den skulle vara bättre går väl ändå för långt.

En annan odeklarerad motivering är helt säkert att den Nya Världsordningen strävar efter att reducera befolkningen i världen – på flera olika sätt, men också genom att främja former av sexualitet som inte leder till att man får barn. Det skall inte längre födas så många barn i världen. Sex mellan eller med någon form av ”gender” i skalan mellan man och kvinna skulle då passa bra…

Detta leder också till att man i språket eftersträvar neutrala formuleringar. Så som jag ovan skrev om ”tjänstemän och arbetare” får man snart inte skriva på amerikansk engelska. Könlösa motsvarigheter på svenska vore väl ”tjänsteperson” och – vad då? Arbetsperson eller arbetarInna? Arbetargender? Eller med ett ålderdomligt ord arbetshjon? Skall man ersätta ”han” och ”hon” med ”hen”? Och ”hans” och ”hennes” med ”hannes”? Det blir allt tokigare med det där genderlarvet…

Dessutom blir problem med offentliga toaletter akuta. Skall en transvestit använda dam- eller herrtoaletten? Eller måste man nu också installera neutrala gendertoaletter?

En annan mycket otrevlig sak i detta sammanhang är den snabbt växande satanismen i fr.a. USA. Den är den nya religionen. Ofattbart! Alla betydande politiker och andra mäktiga personer i USA och i flera andra länder är medlemmar i en av de olika frimurarloger som finns. De har olika namn, som Skull & Bones, Bilderbergare osv, dessutom med perifera organisationer som Rotary, men hör ändå alla ihop och de är i grunden satanistiska. Frimuraresällskapet var i början en respektabel organisation som uppstod för att man skulle kunna bevara kunskap och vetande i hemlighet utan att hamna i inkvisitionens hemska källarvalv. Men på 1700-talet började Illuminaterna infiltrera frimurarloger och ta över dem för satanismen. De har sina ritualer och svarta mässor i stor hemlighet, bl.a. träffas Skull & Bones årligen i Kalifornien i The Bohemian Grove för detta ändamål. Är man medlem i ett satanistiskt samfund måste man göra någonting i ordets sanna mening djävulskt, som vanligen har med sexuella riter att göra, eventuellt med avrättning av offret. I detta sammanhang finns det ett flertal pedofilringar i världen som hör ihop med dessa loger med avsikt att stå till tjänst för rituellt missbruk. En sådan ring hade med det uppmärksammade fallet Marcel Dutroux i Belgien (https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Dutroux) på 90-talet att göra, men endast en ytlig del av den pedofilringen uppdagades offentligt och Dutroux var bara en hantlangare för den. Han blev straffad som syndabock men alla de andra gick fria därför att de hade mera eller mindre höga positioner i samhället och skyddade varandra. Jfr. https://www.isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-dutroux-affair. Det finns ett flertal sådana ringar i världen.

Därmed kan man kanske fråga sig huruvida det där med sexualisering av barn redan i småskolan kan ha ett samband med den satanistiska rörelsen. I USA har numera det satanistiska samfundet The Satanic Temple börjat med sin egen ”religionsundervisning” efter skolans slut, som nu kan bli obligatorisk för amerikanska skolor (se https://afterschoolsatan.com, https://thesatanictemple.com/ och https://www.youtube.com/watch?v=kKWDhXNVsCY /).

Otroligt! Kan detta vara sant? När man i åratal har haft insikt i alternativa nyhets- och informationskanaler får man veta en hel del som aldrig kommer fram i offentliga medier och som tystas ned och förnekas på alla vis…

I våra ”heliga” medier ser man likväl gång på gång hur politiker och prominenta artister hälsar likasinnade med symboliska gester:

Det satanistiska handtecknet som symboliserar två horn.

Merkel gör ofta detta tecken som symboliserar Illuminati-pyramiden och visar ”Jag hör till er.”

Flera prominenta artister har sålt sin själ till Illuminaterna för att få framgång och visar detta med ”det allseende ögat” eller 666-tecknet:

Så vad tror du nu? Är det på skoj, bara skämt, eller bittert allvar? Hör de till en dold värld bakom den som syns offentligt? En värld som den Nya Världsordningen vill ha? Kanske är det verkligen så att också genderidiotin och ett hemligt främjande av pedofili har en hemlig bakgrund i samband med satanistiska ritualer? Men ”folk på gatan” skall inte veta detta, inte ha en aning, utan de skall vara en fårskock som ovetande styrs i en bestämd riktning…

Kanske är det ändå så att immigrationen av flyktingar utnyttjas (till ca. 80%) som en ”trojansk häst” för att enligt en hemlig plan smuggla in en ny kultur där kristendom och medmänsklighet inte längre har plats, för att bereda väg för ett sammanbrott efter vilket den Nya Världsordningen kan ta över.

Albert Pike skisserade planerna i två steg:

1. kristendomen skall ersättas av islam,

2. sedan skall islam ersättas av satanismen.

Visserligen är inte kyrkan den sanna kristendomen, för den har ersatt den ursprungliga Gnostiska Kristendomen med Paulus’ förfalskade version. Men ändå…

Nu kan man verkligen undra vilken framtid det skall bli av detta.

PS. Bilderna har tagits med enligt principen för ”fair use” (https://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use).

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.