Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Vatikan och Angelina Jolie satanister

2017-02-26 00:00

 

USA ingen rättsstat, FBI sprängde Oklahomas Murrah hus, Timothy McVeigh Sheep Dipped

2017-02-15 17:41

källa: https://www.davidicke.com/article/375660/omar-mateen-committed-mass-murder-fbi-tried-lure-terror-plot

James Corbett har gjort mycket bra filmer och forskning. Men han har aldrig tagit upp världens värsta ämne: mind control. Samma sak i denna välregisserade film från 2015 om den amerikanske elitmilitären Timothy McVeigh, mannen som officiellt avlivades 2001 i USA efter en dödsdom, för att ha sprängt Alfred P. Murrah byggnaden i Oklahoma City den 19 april 1995 med nästan 200 mördade, många barn, och talrika lemlästade.

De klara bevis att Timothy McVeigh var under mind control nämner Corbett tyvärr inte. Men han kommer med nya uppgifter, att Timothy McVeigh var sheep dipped och att han med stor sannolikhet fortfarande lever som högt dekorerad amerikansk soldat.

Alla elitsoldater är under hård mind control. De skulle aldrig antas till sådana enheter, om de inte gick att fjärrstyra perfekt! Så kan USA utföra sina talrika brott, inklusive mord och knarksmuggling, varje dag.

Filmen kommer med många bevis, att FBI sprängde byggnaden med bomber, som hade placerats innan, precis som under 9/11. Där bär dock CIA och Mossad huvudansvaret.

Se WTV:s inslag om Oklahoma:

Oklahoma bomber McVeigh was Mind Controlled;

Oklahoma City Bombing: tidigare av FBI och DEA inbyggda bomber orsakade massakern;

US Marines och Navy Seals utför massor med mord;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;
 

Vad är det som pågår vid Antarktis? Nazi- och Nordiska baser?

2017-02-04 22:47

Nazisterna i Tyskland fick hjälp av icke mänskliga civilisationer att utveckla spetsteknologi på jorden. De vackra damerna på Vrilsällskapet och ett kraschat ufo i Schwarzwald (södra Tyskland) gav tillgång till en dittills okänd teknologi, som Hitler använde för att bygga rikstyska ufos, känd som Haunebu och Vril serien. Jag har via mina tyska kontakter fått se bevis som bekräftar detta, men fick inte använda dem. Jag bedömde dessa bevis som trovärdiga. Det var främst CIA och andra säkerhetstjänster som sedan bedrivit en effektiv mörkläggningskampanj, så att de flesta än idag inte tror att ufos finns eller vågar prata om det.

källa;

Kontakten som Vrildamerna hade, med Maria Orsic i spetsen, var via channeling. Samtidigt finns många uppgifter att en nordisk utseende civilisation från Aldebaran hjälpte tyskarna på traven. Dessa nordiska i sin tur kontrolleras av drako-reptilerna, enligt min egen forskning. De tillhör de smartaste i universum, men har problem med sin kreativitet. Därför har de specialiserat sig på att mjölka andras hjärnor. På den tiden, 1920- och 30-talet, hade de tyska vetenskapsmännen de mjölkrikaste hjärnor.

Drako-reptilerna lancerade Hitler till makten, då han hade Rothschildgener (Salomon Rothschild från Wien). Dessa går enklast att fjärrstyra med mind control. Det var skälet varför dessa ytterst mörka och Tyskland hatande krafter styrde Hitler så att han lät Tyskland förlora WW2 med stora förluster, trots extremt överlägsna vapen, som ufos, atombomben och die Glocke.

Sedan lockades de duktiga tyska vetenskapsmännen främst till USA, dit drako-reptilerna skiftade sin maktbas på jorden, se närmare Project Paperclip. Det blockerades ett fredsavtal med Tyskland genom enbart en vapenvila, som uteslutande generaler från Wehrmacht fick skriva på, dock inga nazister eller folk närmast Hitler.

Han och Martin Bormann hade gjort en hemlig deal med USA och England, dock inte Sovjet: USA fick alla tyska atombomber som sedan kastades på Hiroshima och Nagasaki (USA låg långt efter tyskarna) och England fick Hitlers krigsbyte, som nazisterna hade stulit från de talrika ockuperade länderna. I gengäld kunde Hitler och hans folk gå vart de ville, med undantag av Himmler och Göring, som hade försökt sig på en liknade deal bakom Hitlers rygg. Goebbels var den ende som verkligen ville begå självmord med sin familj vilket han också gjorde i Hitlers bunker under Reichskanzlei i slutet av april 1945. Hitler stack till Antarktis och sedan till Argentina, Bormann till England (fick asyl där) och sedan till många länder (syntes i Malmö april 1946), mestadels Sydamerika också.

Dessa höga nazister fick fritt välja boplatser på hela planeten och fortsätta kriget bakom kulisserna och bygga det s.k. fjärde riket. De kallas för Reichsdeutsche, Rikstyskar. Genom brutal mind control förespeglades dem der Endsieg, den slutliga segern över judarna och plutokraterna. På så sätt var de villiga att låta sina hjärnor mjölkas än idag.

Naturligtvis hade drako-reptilerna aldrig för avsikt att låta die Reichsdeutschen vinna, de grundlurades. Vissa av dem börjar vakna nu och genomskåda skandalen.

Rikstyskarna hade redan före WW2 börjat att bygga hemliga baser på udda ställen runt om på jorden, t.ex. på Grönland, Kanarieöarna (Villa Winter) och

Antarktis.

Där var de under uppsikt av de stora Nordiska, som även admiral Richard Byrd fick träffa under den berömda Operation Highjump 1946/47. Byrd hade USA:s uppdrag att utplåna nazistbaserna på Antarktis. Han misslyckades kraftfullt med sin underlägsna teknologi och fick dra därifrån med svansen mellan benen efter att han fick se och smaka på ufo-teknologin.

Dessa nazibaser finns med stor sannolikhet kvar än idag. De och kontakten till de mycket mäktiga stora Nordiska är förmodligen huvudskälet att världens mäktigaste pendlar i skytteltrafik till Antarktis just nu. Ytterligare ett bevis, att människorna inte har makten på denna planet.

Se även på WTV:

Simon Parkes avslöjar vilka Annunaki är, Benjamin Fulford och påvens Antarktis besök november 2016;

Piri Reis karta avslöjar gamla högkulturer som Atlantis;

 

Alf Enerströms begravning 3 feb 2017 Sollentuna kyrka, han borde följt Erlander istället för Palme

2017-02-02 21:10

källa

Alf Enerström ( 7 augusti 1929 i Uppsala, död 4 januari 2017) var en av de mest framstående svenska socialdemokrater genom tiderna, men knappt någon känner till honom. Hur är det möjligt?

Att Sverige blivit världens mest blomstrande land efter stor fattigdom som Bernadotterna och frimurare bragt över landet under 1800-talet, har vi först och främst socialdemokraterna att tacka för. I slutet av 1800-talet började de göra uppror mot de fattigas förtryck.. De ville inte bara befria arbetaren utan även kvinnan. De anågs då vara slödder, samhällets bottensats, de fick inte hyra lokaler (motreaktion: Folkets hus) och de smutskastades dagligen av korrupta journalister och politiker.

Känns det bekant?

Ju, de befann sig i samma situation som national sinnade människor idag, typ SD. Då som nu är det de modigaste som vågar sticka ut med huvudet.

Därför har de svenska socialdemokraterna alltid haft den bästa personalen. De duktigaste och moraliskt mest integra samlades där och det var därför de lyckades bygga upp Sverige, folkhemmet, med sina glanstider under 1950- och 60-talet.

Tills Olof Palme kom. Då blev det sämre med rasande fart. Vad hade hänt?

Ju, Tage Erlander hade avlat fram två påläggskalvar: Olof Palme och läkaren Alf Enerström. Båda var extremt begåvade, men Palme var adlig, Enerström inte.

Adel är i princip någonting negativt. Ju högre adelstitel, desto flera reptilgener, som går lätt att fjärrstyra ifrån den demoniska, den djävulska världen. Palme hade von Knieriem i släkten, bankirer och nazister, som fick sina mäktiga positioner, då de gick lättare att kontrollera ifrån den fjärde dimensionen.

Alf Enerström gick inte att fjärrstyra därifrån, därför förlorade han racet i tronstriden. Så snart Palme kom till makten och blev statsminister 1969 (Efter den andra valsegern 1973 så intervjuades Olof Palme av en TV-journalist : Nu har vi den politiska makten och nu skall vi ta den ekonomiska makten också. Sverige behöver egentligen bara ett parti) började förföljelserna. Enerström erbjöds ett struntjobb som direktör för Socialstyrelsen efter Bror Rexed. Han skulle inte ha fingrarna i politiken längre. Vilken förolämpning mot Tage Erlander!

källa; Gio Petré, Alf Enerströms sambo under 27 år.
Tillsammans med Enerström har hon barnen Vanessa Petré, Tatjana Skårman Petré, Angela Petré Strecker och Johan Petré

Enerström var vid den tiden sambo med den mycket vackra skådespelerskan och socialdemokraten Gio Birgitta Petré. Hon hade haft internationella filmroller och gick inte heller att fjärrstyra.

Konflikten mellan Gio/Alf på ena sidan och Olof Palme på andra sidan tillspetsades och blev offentlig," när det socialdemokratiska kvinnoförbundet 1974 i ett remissvar till abortkommitténs betänkande menade att fri abort borde vara tidsmässigt obegränsad. Man skulle ha rätt till abort ända in i nionde månaden! Olof Palme stödde idén. E/P gick upprört emot den." skriver den Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter:

"Partistyrelsens stöd till en lag om fri abort utan tidsbegränsning blev för E/P bara den första signalen om att någonting inte 1ängre stod rätt till i deras parti. De upptäckte en rad andra oroväckande företeelser som de slog larm om, som t ex den för ett demokratiskt samhälle groteska undantagslagen från 1974, en djup och försåtlig spricka i det svenska rättssamhället som gav 5 000 höga byråkrater total straffrihet. De första som upplyste allmänheten om undantagslagens existens var E/P. Först flera år senare började den svenska pressen intressera sig för lagen, men då hade redan Europarådet uppmanat den svenska regeringen att omgående avskaffa den. E/P riktade också uppmärksamheten på de antidemokratiska lagar som den dåvarande socialdemokratiska ledningen tänkt driva igenom om man inte förlorat valet 1976: yttrandefriheten och demonstrationsrätten skulle bort ur grundlagen och därmed kunna hävas genom ett enkelt beslut i en riksdag med socialdemokratisk majoritet."

Man skall veta att själen går in i fostret ofta under den tredje havandeskapsmånaden.

Sedan slog Plame och de av Enerström senare så kallade Palmeisterna till på det vidrigaste sättet man kan tänka sig: de kidnappade och mördade Alf Enerströms tolvåriga son:

"....tvångsomhändertagandet 1975 av Alf Enerströms äldste son från ett tidigare äktenskap: av den socialdemokratiske ordföranden i den socialnämnd som skötte hantverket fick han i klartext höra att sonen skulle få komma tillbaka till familjen om E/P slutade agitera mot partiledningen och inrättade sig i leden.

Denna avskyvärda utpressning fick motsatt effekt: E/P intensifierade sina ansträngningar att på egen hand upplysa allmänheten om diktaturtendenserna i SAP under ledning av Olof Palme, vilket ledde till att man tog ifrån Alf Enerström hans arbete som företagsläkare på KF. När de anställda överlämnade en protestlista uppmanades deras ombud att kasta den i papperskorgen. Sedan saboterade man med lagvidriga metoder också doktor Enerströms möjligheter att bedriva privatmottagning för att tvinga paret på knä ekonomiskt. När inte heller den manövern lyckades försattes det filmbolag som Gio Petré ärvt efter sin man, filmproducenten Lorens Marmstedt, i konkurs, genom att man pådyvlade det en fiktiv skuld. 1986 fastslog Högsta Domstolen att konkursförklaringen varit grundlös, men det utslaget rapporterade inte den press om som i åratal låtit sig styras av etablissemanget och beskyllt E/P för allehanda ekonomiska skumraskhistorier, naturligtvis utan att ge dem en chans att försvara sig.

Ändå fortsatte tiotusentals så kallade vanliga människor att stödja paret Enerström/Petré genom att skicka pengar till dem så att de kunde fortsätta annonsera i det krympande antal tidningar som fortfarande tog emot deras betalda inlägg. Ett nytt försök att knäcka E/P gjordes när tillgångarna på deras postgirokonto konfiskerades under den lögnaktiga förevändningen att Alf Enerström hade skatteskulder."

Gio Petré och Alf Enerström kämpade även mot Löntagarfonderna med all kraft. Ett kommunistiskt försök att expropriera företagsägare. Löntagarfonderna har skadat Sverige enormt. Först efter att Ingvar Kamprad, IKEA och Rausings Tetra Pak lämnade landet, blev galenskapen stoppad, men då var det redan för sent. Många fina företag och deras ledare var tvungna att lämna Sverige, ett dråpslag landet aldrig har repat sig ifrån.

"Utöver dessa trakasserier - som var fullt tillräckliga för att knäcka vem som helst - tvingades paret Enerström/Petré och deras fyra barn att leva i ständig skräck för livet: vid två tillfällen utsattes man för regelrätta attentat. Så farligt var det att försvara demokratin i Sverige på sjuttio- och åttiotalet. Men trots att de hade kunnat flytta utomlands och slippa mardrömmen valde de att stanna och göra motstånd i sitt land."

När jag själv blev förföljd i Sverige, då jag ville publicera bombbilderna på M/S Estonias skrov, fick jag kontakt med Alf Enerström och vi möttes flera gånger i mycket positiv anda. Alf berättade då för mig att Palmeisterna hade inte bara tagit hans son utan även uppviglad Gio Petré och barnen mot honom, hela familjen hade splittrats!

Han berättade att den nationella insatsstyrkan från polisen hade 1998 bussats på honom, för att provocera fram en situation, där de kunde ha mördat honom under förespegling att de bara "försvarade" sig. Enerström var dock för listig att gå i denna fälla:

"Den 19 juli 1998 sker ett tillslag mot Sölje Herrgård där Enerström tidigare bodde. Stöld av 600.000 kronor, som utgör en del av partikassan.

1998 åtalas Alf Enerström, för att han inte längre skall kunna bedriva någon politisk verksamhet. Chefåklagaren Staffan Söderberg i Karlstad underkänner alla de 25 åtalspunkterna. Då blir denna degraderad till kammaråklagare av den kvinnliga överåklagaren.

Den 25 juni 2001 attackerades Enerström på sin egen mark av advokaten Einar Kalman. Kalman försöker slå ner honom med ett järnrör. När Enerström försöker försvara sig mot den vildsinte advokaten, blir det Enerström som döms till fängelse i 6 månader, ett straff som senare lindras till 4 månader, när ärendet prövas i hovrätten
."

Men sedan blev det värre. Mind control tekniken utvecklades i Sverige allt mer. Med detta medel lyckade de till slut att knäcka och fjärrstyra även Alf Enerström:

"Den 28 november 2003 bryter sig en polis in i Enerströms partihögkvarter på Norr Mälarstrand i Stockholm, med dragen pistol. Enerström, som inte visste vem det var som brutit sig in och varför, sköt pistolen ur polisens hand." skriver Mats Lönnerblad.

Vid detta tillslag hade hade Alf Enerström en kastrull på huvudet, för att skydda sig mot mind control strålningen. Naturligtvis har fulmedia, med oseriösa Expressen i spetsen, hånat honom sedan dess för det och det planerade resultatet blev att Enerström spärrades in på mentalsjukhus, där han tvångsbehandlades med odugliga och farliga psykofarmaka. Han behandlades precis som i Sovjetunionen, där fullt friska dissidenter tvångsmedicinerades på psykiatriska kliniker för att förstöra deras hjärnor och personlighet. Psykiatrin har alltid konspirerat med mind control packet och skräddarsytt diagnoser för symptom som uppstår vid mind control, där folk inte är sjuk utan utsatt för lömsk teknologi.

"Sveriges Irma Greese ( dr Josef Mengeles högra hand i Auschwitz ) Susanne Flyborg, chefsläkare vid förintelsekliniken Marieberg i Kristinehamn, sade till Enerström : Härifrån kommer du inte ut under din livstid. Enerström försvarade sig mot  en polis som sköt mot honom och skulle arkebusera honom i hans egen lägenhet. Enerström sköt pistolen ur polisens hand och räddade både livet på polisen och sitt eget. Enerström, den gamle pistolskytten gillar inte att bli arkebuserad.

Så blev det inte, ingen livslång förvaring med döden som följd, därför att omvärldens tryck blev för stort och han släpptes från den kemiska lobotomeringen vid Marieberg, som han utsatts för under 3 års tid. I november förra året släpptes han och blev en fri man.
De höga herrarna i det Socialdemokratiska partiet tillsatte då en förvaltare som vägrar att ge AE några pengar i handen.
" skriver Sten Lindeberg på Yrsa Häggströms blogg Bakom kulisserna.

Senare delen under 2011 eller första på 2012 blir jag ombett av Alfs vänner att göra en intervju med Alf Enerström för White TV. Han hade då i sin höga ålder slagits hårt på huvudet av en okänd gärningsman och led av ett stort sår. Efter ca. en halv timme var jag tvungen att avbryta intervjun, då Alf Enerström utsattes för extrem mind control. Intervjun hade gjort mer skada än nytta. Tyvärr kände jag då inte till knepet med det homeopatiska guldet, som skyddar ca. 80% av mind control offren.

"En kväll runt sista oktober 2013 på kvällen satt Enerström med några personer han känner på en restaurang i hörnet Vasagatan och Kungsgatan. Plötsligt kommer 2 polisen in och tar honom under armarna. Sätter honom i en bil och kör ut honom i skogen och lämnar honom där i bara skjortärmarna. Som tur är så lyser månen så att han kan ta sig till en väg där han får skjuts tillbaka till Stockholm av en vänlig bilist.


Den 4 maj så skulle Enerström åka med tåget till ett möte i Uppsala. Han steg på i Knivsta vid 22-tiden då kommer ett par manliga poliser rusande och sliter av honom från tåget och misshandlar honom enligt bilden nedan.

16 augusti vid 22-tiden skulle Enerström åka tåg till Stockholm för ett möte med människor som vill veta om hans politiska åsikter.

 

2 poliser, en kvinnlig och en manlig sliter av honom från tåget och för honom i framåtlutat läge nedför trapporna till stationen och sätter honom i polisbilen och kör honom till stället där han bor.

Proceduren upprepas 4 gånger och sedan har sista tåget gått." skriver Enerströms ombud Sten Lindeberg. Poliserna är naturligtvis också under hård mind control.

Gio Petré och Alf Enerström hade kunnat bli ett lika fint och strålande radarpar som John F. Kennedy och Jackie. Istället blev det Olof Palme och den mycket osympatiska Lisbet, som också är adlig (Lisbet kommer från Elisabeth som betyder a lizards birth).

Det skall i ärlighetens namn sägas, att Olof Palme hade även mycket positiva sidor. Han mördades för den skull, då han trampade USA på fötterna och försökte bromsa deras imperialistiska politik. Han ville ha en atomvapenfri zon i Norden (enligt USA skulle atomkriget utspelas över Tyskland och Skandinavien) och han vägrade att ge falska Boforsvapencertifikat för amerikanska vapen, som skulle smugglas av Bush (papa) till Iran, den s.k. Iran-Contras affären. Då gav Bush order att likvidera Palme. Där ser man, på vilken hög nivå även de mindre positiva svenska socialdemokraterna var. Margot Wallström tillhör också den fina gamla sosseeliten samt FN:s Jan Eliasson.

P.S.: en god vän till mig, som hade mycket kontakt med Alf, ringde mig för ca. två veckor sedan och bad mig notera den 3 februari 2017 för Alf Enerströms begravning vid Sollentuna kyrka. Han skulle återkomma om tiden. Det gjorde han inte. Jag ringde igår, då jag ville publicera tiden. Han skulle återkomma, det gjorde han inte. Jag ringde idag, då påstod han felaktigt att det skulle ha varit min uppgift att ta reda på tiden, vilket inte stämde. Denna vän är mycket ärlig och pålitlig. Slutsatsen blir att de mörka krafterna även saboterar Alf Enerströms begravning, med mind control förstås ... VILKA SVIN!

Väl mött på kyrkogården i Sollentuna kyrka i morgon den 3 februari 2017 kl 10:30.

Se även andra Enerström- och sosseinslag på WTV:

Palme mördades av Sydafrikas och USA:s säkerhetstjänster; Enerström oskyldig;

Sverige underkuvas av storkapitalet och dagens sossar bugar och slickar;

Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin;

SVT för svenska folket bakom ljuset i filmen om Ingvar Carlsson. Lägg ner SVT!

NATOS hemliga Stay Behind arm finns även i Sverige: Arla Gryning;

Sverige bör dra lärdomar från sin glanstid: 1950-talet;

På 1950-talet var Sverige inte svårt sjuk som idag;

 

Simon Parkes avslöjar vilka Anunnaki är, Benjamin Fulford och påvens Antarktis besök november 2016

2017-01-27 00:00

källa

Viktig intervju med Simon Parkes som Kerry Cassidy från Project Camelot gjorde i slutet på december 2016 i England. Ämnen bl. a.:

- Vilka är Anunnaki?

- Vem är Benjamin Fulfords uppdragsgivare, CIA?

- Vad gjorde påven och John Kerry samtidigt på Antarktis i början av november 2016?

- Vad är en själ?

- Om tidslinjer

- FBI:s roll i kampen mot Hillary Clinton

- Vilka är mantis eller mantids?

Annat från den intressanta källan Simon Parkes på WTV:

Simon Parkes om GUD, kosmos, solen och mycket mer med Victoria Vives;

Pokemon Go är artificiell intelligens från Archons, ett datorvirus i universum enligt Simon Parkes;

Hitler begick inte självmord bekräftar Simon Parkes;

Artificiell intelligens (AI) är världens största hot och fara säger Simon Parkes panel;

Simon Parkes om Anunnaki, Plejadier, Aldebaraner och pyramiderna;

Vilka är de Archons? David Icke och Simon Parkes har olika uppfattningar;