Israel fortsätter Folkmordet i Gaza och slaktar barn dagligen Upd 14.2.2024

2024-02-05 20:53

 

Update 12.2.2024: https://frihetsnytt.se/amnesty-israel-har-begatt-krigsbrott/

"Över 600 000 barn har sökt skydd undan striderna i den hårt pressade staden Rafah i södra Gaza. Tusentals av dem är ensamma i lägren, hungriga och traumatiserade efter att ha sett anhöriga dö i anfallen, säger Soraya Ali på Rädda barnen till TT.

Hjälporganisationen har psykosociala team redo att hjälpa till, men så länge striderna pågår kan man inte skicka in dem i Gaza. Israel har hotat med att gå in med markstyrkor i Rafah. Om det sker väntar en katastrof, säger Ali.

– Blotta tanken på sprängämnen och räder mot dem är fruktansvärd, det skulle slå oproportionerligt mot kvinnor och barn.

Vart femte barn i Gaza är nu akut undernärt, rapporterar Ekot. Amin bor i norr i Gaza City och säger till radion att svältande människor kan döda för att få något att äta.

– Mänskligheten har dött i Gaza. Vi äter det vi hittar: gräs, djurfoder, härsken och möglig mat." skriver Omni den 14 februari 2024.

Ingen hjälper Palestinierna emot Israhells folkmord! Ett undantag är Houthirebellerna i Jemen, de attackeras då av Ondskans Supermakt. Den största arabiska svikaren är Erdogan som t o m hjälper Israel.

SwebbTube blockerar fortfarande min film där en turkisk politiker kritiserar Erdogan för Israel-hjälp och då mördas av Mossad-strålningsvapen på stående fot vid talarstolen.

 

62 % av Gazas infrastruktur förstörd – Satellitdata

"Skadorna sträcker sig bortom infrastrukturen och når djupt in i jordbruksmarkerna som antingen har raserats eller gjorts obrukbara."

"De ärr som lämnats efter sig på Gazas befolkning, mark och infrastruktur kan vara irreparabla."

"Konsekvenserna är inte begränsade till enbart Gaza City, där konflikten har varit som mest intensiv. Städer bortom frontlinjerna och den omgivande landsbygden vittnar om samma ödesdigra öde."

Israeliska organstölder inget antisemitiskt påhitt

 

och hos Amnesty International 6.2.2024:

SKRÄMMANDE ÖKNING AV ISRAELISKA STYRKORS DÖDLIGA VÅLD MOT PALESTINIER

 

En tydlig israelisk producerad Förintelse!

 

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.