Reinkarnation mot rasism

Tuesday, 23 August 2011 20:43

Reinkarnation betyder själavandring. De flesta tror att det är en religiös fråga. Detta är ett allvarligt misstag. Reinkarnation är en naturlag. Vi har alla haft tidigare liv. När vi dör kommer vi tillbaka i andra kroppar. Döden är bara en övergång, precis som födelsen. Energi kan aldrig försvinna. Därför skall man inte vara rädd för döden.

Konsekvensen är att du och jag inte är kroppen utan själen som har tagit kroppen som en slags rymddräkt eller bättre sagt avancerad biodator.

Kunskapen om reinkarnation är extremt viktig. Den hjälper oss att förstå meningen med livet, nämligen att själen skall lära sig olika läxor. Livet är själens skola. Därför har även mycket negativa händelser en mening. Att vi inte minns tidigare liv är en inbyggt spärr av pedagogiska skäl.

Kunskapen om själavandring har stor medicinsk betydelse. Åkommor kan härstamma från tidigare liv och kunskapen om detta kan bota.

Förståelsen av reinkarnationen är dessutom en viktig medicin mot rasism. Har man förstått att kroppen är enbart ett tillfälligt redskap för själen och att den väljer ofta olika kön och raser att födas i då blir det genast enkelt att förstå att man aldrig skall döma en människa efter sin kropp, sin ras, utan enbart efter själen!

Därför ar det sjukt att diskriminera kvinnor.

Kunskapen är också viktig i HBTQ frågor. Om själarna älskar varandra spelar kroppen eller könet ingen roll!

Titta på den här lärorika filmen om Prof. Ian Stevensons banbrytande forskning som presenterar vetenskapliga bevis på att själavandring är en naturlag och inte en religiös fråga i första hand.

I filmen tas upp ett mycket intressant fall som handlar om en döende kvinna som byter själ. Den ny själen minns inget från livet av den utbytta själen vilket ger intressanta ledtrådar i Mind Control forskningen. Minnet sitter uppenbarligen i slutändan i själen och inte i hjärnan.

 

 

You must be logged in to comment.