Elektrosmog vållar många av de moderna sjukdomar

Monday, 30 September 2013 19:45

källa

Mycket övertygande framställning av Dr. Dietrich Klinghardt om farorna med elektrosmog. Han rekommenderar att inte ha trådlös Internet, i synnerhet inte där unga eller blivande människor vistas, inte trådlös telefon, inga trådlösa elmätare (smart meters are dangerous shit) och lång distans till mobiltelefonmaster.

Intressant är också att ärliga studier visar att skador från mobilmaster först kommer efter ca. fem år och därefter allt intensivare. Då mobilindustrin känner till det brukar de göra studier under enbart fyra år och sedan påstår de att strålningen från mobiltelefonmasterna inte är farlig.

Tyvärr har Dr. Klinghardt inte bekantat sig med skalärvågorna. Han hade då förstått att det är först och främst dessa hemlighållna vågor som vållar alla skador hos människor och djur. Klinghardts logo ser ju inte förtroendeingivande ut...... men inslaget är ändå sevärd:

Se även White TV:s banbrytande intervju som har setts av över 100.000 tittare: MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere