Förbjud WiFi/WLAN i alla skolor

Sunday, 18 August 2013 00:00

Ett av White TV:s bästa intervjuer någonsin gjordes med den brittiske MI 5 agenten och fysikern Dr. Barrie Trower sept 2012 på Open Mind Conference i Danmark. I intervjun nedan upprepar han sina varningar att barn och i synnerhet flickor, aldrig skall utsättas för trådlös Internet, WiFI/WLAN, då de riskerar att bli ofruktbara. Även om de klarar sig, så är risken överhängande, att deras döttrar inte klarar sig längre. Den trådlösa Internetteknologin är en del i den stora kampanjen att reducera världsbefolkningen till 500 miljoner, eugenics, rashygien.

wifi dangerousKälla

Se även White TV:s

Du skall inte veta att alla sjukdomar kan botas, då mänskligheten skall minskas med 90%

och WHO mördar barn med vacciner