Hollywood tar targeted individuals under tankekontroll/mind control på allvar

Friday, 05 July 2013 20:20

Control Factor (Adam Baldwin och Elizabeth Berkley) är en mycket bra film från 2003 om många aspekter av hjärmkontroll / mind control. Ett targeted individual (ti) är en person som är utsatt för hemlig teknologi som fjärrstyr en människa. Man kan läsa och styra tankar samt minnen, använda en hjärna som en levande videokamera och ladda ner hela hjärnans innehåll till en dator och sedan in i en annan ti's hjärna. Filmen är tio år gammal. Teknologin har förfinats sedan dess. Ca. 80 % av hela världsbefolkningen är redan kontrollerad med denna teknologi.

Utmärkt också att sjukhus utpekas som spindeln i mind control nätet, som utbreder sig bl. a. med hjälp av mobiltelefonmaster. I Sverige utpekas Karolinska Sjukhuset som ondskans centrum med starkt back up från FOI, som lever i en slags personalunion med KS och KI. Efter USA och Ryssland är Sverige ledande i denna djävulskap och tortyr. Sverige är en hemlig tortyrnation.

Det enda ämnet som saknas i filmen är den hemliga fysiken med sina skalärvågor och neutrinos och att homeopatiskt guld är ett bra skydd.

Se även den andra kända Hollywood filmen Manchurian Candidate med Frank Sinatra i sina unga år från 1962 på White TV här.