SD:s kovändning i NATO-frågan pekar på mind control av bunkergänget Åkesson, Karlsson + Jomshof

Wednesday, 25 May 2016 22:25

SD:s märkliga fram och tillbaka i frågan om värdlandsavtalet med NATO är alarmerande. SD har jämfört med de andra partierna i riksdagen en stor uppförsbacke, då de mobbas av fulmedia. Desto viktigare är det då att vara klart i sitt budskap till väljarna och samhället. SD:s hållning i frågan om värdlandsavtalet blev raka motsatsen, kovändning som i barnens sandlåda.

källa Nyheter Idag; Mikael Jansson, SD, verkar vara svårfångad med mind control

SD:s försvarspolitiske talesman Mikael Jansson gick tidigt ut med en klar linje emot värdlandsavtalet:

Därför röstar SD nej till värdlandsavtalet: “Vi tror på alliansfriheten”

Men bunkergänget som leder SD med Richard Jomshof, Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson i spetsen har varit påfallande otydlig i denna för Sverige centrala fråga: "Att säga nej till Värdlandsavtalet borde vara en självklarhet som SD dessutom borde ha agiterat tydligt kring så att den allmänna opinionen fick klart för sig att avtalet är ett oacceptabelt närmande till Nato. Om SD hade gjort de så hade fler svenskar insett farorna med att acceptera avtalet.

Men SD:s otydlighet – eller vilsenhet – har varit så stor att man inte ens dagen före debatten i riksdagen har klargjort hur man ska rösta eller agera.

För några dagar sedan gick SD:s försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson ut i media och sade att partiet kommer att göra gemensam sak med Vänsterpartiet och rösta för en vilandeförklaring, vilket innebär att avtalet skjuts upp ett år.

Men helt plötsligt kommer nu andra signaler från partitoppen som säger att Jansson inte har några mandat för att hävda den uppfattningen. Redan i mars antydde Jimmie Åkesson att det inte alls är säkert att SD skulle rösta nej till avtalet, vilket är en minst sagt anmärkningsvärd inställning. Vill Åkesson att Sverige ska drivas in i Nato? Det ser faktiskt ut så och det är mycket allvarligt i så fall, men det inte är första gången Åkesson sviker i viktiga frågor.   .....

Även Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson är upprörda över Janssons besked. Men upprördheten måste bero på att man inom SD valt att sätta den här viktiga frågan åt sidan. Varför man gjort det är oklart, men underligt. Rimligtvis finns den största skulden för det hos just Åkesson och Karlsson." anklagar Asylkaos. (fet stil genom White TV)
SR rapporterade igår: "Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson säger att partiet är emot Natosamarbetet i sig.

– Vi kommer att rösta mot Värdlandsavtalet utifrån vår egen reservation och motion vi har lagt. Däremot kommer vi inte stödja något förslag om något vilandeförklaring från Vänsterpartiet, säger han.

Innebär det att värdlandsavtalet kommer gå igenom?

– Det finns en väldigt bred majoritet för avtalet i riksdagen, det är vi och Vänsterpartiet vad jag känner till som är emot det. Vi har sammanlagt 20 procent i riksdagen tillsammans och sannolikt räcker inte det för att stoppa det. "

Bara för denna kovändning borde Åkessons få sparken som partiledare. Hans tal på Långholmen nyligen diskvalificerade honom också som flaggskeppet för SD, det var färglöst och han nämnde inte ens de många punkter som SD hade föreslagit tidigare och som sedan utfördes av regeringen. Varför lät han bli att fira dessa triumfer? Därför att karln är under hård mind control, som de flesta politikerna. Annars går det inte att förklara att en så begåvad kille spårar ur så mycket.

Hela fadäsen med ungdomsförbundet handlade bara om att sätta folk i SDU:s ledning som går lätt att fjärrstyra med mind control. Lyckligtvis lämpar sig inte alla människor till det. Bara de som lätt går att fångas som mind control marionett får göra politisk karriär. Därför kuppades t.ex. Fredrick Reinfeldt in i MUF:s styrelse.

Mind control är även förklaringen varför MP och sossarna är så kluvna i NATO-frågan. Naturligtvis får bara den bli försvarsminister, som har så svag egen vilja, att den lätt kan överstyras med teknologi. Den är över 60 år gammal och mycket finslipad idag. Efter Estonia-massmordet förlorade Sverige kontrollen över sin mind control teknologi till Mossad, bankhuset Rothschilds privata säkerhetstjänst, som seglar under falsk israelisk flagga.

Rothschild vill ha makten över hela planeten och då behövs bara en världsarmé: NATO, som skall slå sönder alla som ställer sig i vägen för den Nya Världsordningen, en fascistisk superdiktatur.

Ofria Fria Tider sammanfattade SD:s NATO-kullerbyttor bra: "Igår sade Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna inte skulle stödja det kontroversiella värdlandsavtalet med Nato. Idag röstade partiet emellertid enhälligt ja till att genast anta förslaget när frågan avgjordes kammaren, skriver riksdagen på sin hemsida. Flera SD-företrädare säger dock att riksdagens uppgifter är felaktiga.   .....

Sverigedemokraterna röstade liksom de resterande partierna ja till att behandla förslaget direkt, enligt det voteringsresultat som riksdagen publicerat på sin hemsida. Med andra ord sänkte man aktivt Vänsterpartiets försök att tvinga fram en vilandeförklaring, i motsats till vad man sagt tidigare. Partiet hade dessutom möjlighet att lägga ned sina röster, men den möjligheten utnyttjade man inte.  ....

Även riksdagsdebatten blev bitvis komisk eftersom SD:s ledamöter höll långa färdigskrivna brandtal mot själva avtalet – tal som inte hade hunnit ändras innan partiledningen bytte fot igår, eller möjligen idag. Ledamoten Roger Richtoff varnade bland annat för att värdlands­avtalet kunde minska den svenska försvarsviljan och försvåra ett återinförande av värnplikten. Han gjorde sig även rolig över Sveriges ensidiga "solidaritetsförklaring" gentemot Baltikum.   .....

Flera SD-ledamöter hävdar på Twitter och Facebook att man röstat nej till avtalet om värdlandsstöd, och att riksdagen har publicerat felaktiga uppgifter på hemsidan. SD-tjänstemannen Joakim Larsson och riksdagsledamoten Kent Ekeroth skriver på Facebook att fel voteringsresultat har publicerats. Bilden ovan visar omröstningen om V:s krav på vilandeförklaring av vissa ändringar i skyddslagen, och inte värdlandsavtalet som sådant, enligt SD-företrädarna." (rött genom WTV)

SD kontrollerade Avpixlat kom med ett väldigt krystat och extremt kort inslag idag:

SD röstade nej till värdlandsavtal med Nato – gick igenom ändå

"Vid riksdagens omröstning på onsdagen behandlades frågan om “Samförståndsavtal om värdlandsstöd” (betänkande 2015/16:UFöU4). Under punkt ett yrkade Sverigedemokraterna på avslag på hela propositionen – vilket alltså är ett yrkande om att rösta nej till värdlandsavtalet. Även Vänsterpartiet yrkade på nej i en egen reservation.

SD:s yrkande om “nej” vann över V:s men förlorade i huvudomröstningen mot de andra sex partierna, som alltså inte ville avslå propositionen. Under punkt 2 hade Vänsterpartiet yrkat på att lagen om ändring i skyddslagen skulle vilandeförklaras men yrkandet bifölls ej då 5/6 av riksdagen ansåg att frågan kunde behandlas omedelbart. Lagen träder i kraft 1 juli 2016."

Redaktionen på Avpixlat är naturligtvis också under hård mind control. Annars skulle de inte få så mycket reklam hos fulmedia genom ständig smutskastning. De verkligt farliga alternativa media tystas ihjäl, de får aldrig stå i rampljuset.

Sveriges värdlandsavtal med NATO är trots dagens omröstning ogiltig, då det framtvingades med mind control teknologi.

Filmen längst ner med Jimmie Åkesson på SVT Aktuellt 2015-05-24 visar tydligt, hur han talar med klyven tunga.

Andra inslag om SD:s förslavning genom mind control på White TV:

Mossad splittrar SD och SDU;

Israel tappar kontrollen över SD därför skall Kasselstrand och Hahne uteslutas;