Mind Control diskuteras på polsk TV

Wednesday, 24 February 2016 21:50

källa; den finska läkaren och mind control bekämparen Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde i Köpenhamn 2013

Under den första Internationella dagen emot mind control, den 8 februari 2016, dödsdagen av Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde, gjorde den polska TV kanalen NTV en specialsändning om mind control, tankekontroll. I filmen nedan diskuteras det senaste nytt om mind control av experter.

Hommage à Dr. Rauni Kilde on 1st International Day against Mind Control;

Nya misstankar att Dr. Rauni Kilde blivit mördad;