Jüri Linas ögonöppnande bok VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI: FRIMURARNAS DOLDA HISTORIA i 3. uppl

Tuesday, 22 August 2017 16:51

VÄRLDSBYGGARNAS BEDRÄGERI:

FRIMURARNAS DOLDA HISTORIA”

 

EN AVSLÖJANDE BOK AV JÜRI LINA

Tredje, utökade upplagan


Den värld vi lever i kan verka skrämmande och förvirrande. Politikerna och massmedierna hävdar att det inte finns någon röd tråd i händelse-utvecklingen. Påståendet att det skulle finnas ett dolt samband mellan olika destruktiva företeelser förlöjligas oftast som konspirationsteorier, och sådana passar inte in i den officiella, skönmålade världsbilden. För att skapa ordning av detta skenbara kaos behöver du en nyckel.

Författaren Jüri Linas bok är en sådan nyckel som ger inblick i den dolda maktstrukturen bakom händelserna i det förflutna och i nutiden. Denna politiska ordning har byggts upp av krafter, som verkat bakom den glättade fasaden – illuminaternas och frimurarnas omfattande bedrägeri präglar allas vår dagliga tillvaro.

Jüri Lina har sammanställt källmaterial och svåråtkomliga dokument från många håll för att skapa ett brottsregister över de hemliga sällskapens förödande verksamhet. Han avslöjar kopplingarna mellan de dolda förgreningarna och visar hur dessa har påverkat historien med hjälp av marionetter som Napoleon, Lenin, Trotskij, Hitler, Mao Zedong, Roose-velt och Truman (samtliga höga frimurare). Han undersöker frimureriets magiska riter och spårar deras ursprung. Läsaren får veta den verkliga orsaken till flera stora krig och revolutioner, från den stora franska revolutionen 1789 ända fram till kuwaitkriget 1991, bombkriget mot Serbien 1999 och kriget mot terrorism 2001.

Slutligen röjer författaren hur dessa onda krafter gestaltar sig i dagens värld och deras planer för den framtida mänskligheten. Denna bok avlivar många farliga myter och tecknar en annorlunda världsbild, som inte är fager att skåda men onekligen beskriver de förhållanden vi lever under.

 

Beställ denna inbundna bok (på 608 sidor) genom att betala in 350 kronor på Nordea konto 3010 0024211 Jüri Lina. Uppge Ditt namn. Meddela vilken vara betalning avser. Uppge Din adress via email.

Bokhandlararna avstår från att sälja denna bok i Sverige, den köps inte in av biblioteken heller, eftersom makthavarna inte vill att innehållet av boken som är starkare än tidigare, skulle nå ut till allmänheten. Boken har dock haft enorma framgångar utomlands. I Estland var den bästsäljare nr 1 och utkommit i två upplagor, den har översatts till engelska och rumänska.

En bok man inte kan vara utan när man vill förstå den värld vi lever i. Om många tyckte att den förra utgåvan var tuff nog, så bleknar den vid en jämförelse.

Annat viktigt om Jüri Lina på WTV:

Jüri Lina avslöjar kommunismens och frimurarnas ohyggliga brott med ny film om spanska inbördeskriget;

Jüri Linas Under Skorpionens Tecken Sveriges viktigaste historiebok;

Jüri Lina och Steve Ahlberg presenterar sin nya film Januseffekten Baals slavar;

Jüri Linas och Steve Ahlbergs nya film Illusionernas labyrint är så brisant, att redan trailern saboteras på YouTube;