Ny Estonia-process i Estland från 92 svenskar runt SEA

Saturday, 07 September 2019 18:54

Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, är den enda Estonia-föreningen i Sverige som har överlevt under de 25 år, sedan M/S Estonia förliste den 28 september 1994. De kräver samma sak efter 25 år som alla ärliga människor har krävt hela tiden: gör en ny oberoende undersökning av Estonia-fallet. Den officiella versionen från den Internationella Haverikommissionen JAIC är lögn och mörkläggning.

sprängskador på M/S Estonias för på styrbordssida, foto Jutta Rabe

När den pensionerade tulltjänstemannen Lennart Henriksson strax före Estonias tio-års-dag 2004 gick till SVT:s Uppdrag Granskning med Lars Borgnäs i spetsen, så ville han lätta sitt hjärta till SVT:

Från högsta ort inom tullen samt ÖB hade han fått order att inte kontrollera militär last som olaglig hade transporterats på Estonia från Estland till Sverige. Detta hände flera gånger bara få veckor före Estonias förlisning. Detta vittnesmål skakade om Sverige och statsminister Göran Persson (S), som hela tiden hade signalerat att han ville ha fram sanningen om Estonia, gav chefen för Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt i uppdrag, att undersöka om militärt gods hade smugglats på Estonia även under hennes sista resa.

Enmansutredaren Hirschfeldt kom fram till att så var inte fallet, hemligstämplade hela utredningen och förstörde alla handlingar, så att ingen kunde kontrollera honom.

Detta väckte stor ilska bland vissa journalister och många Estonia-anhöriga som krävde en ny utredning. Så blev dock inte fallet.

Därför krävde SEA för några år sedan, att Estland skulle starta en ny undersökning. De gav dock efter för de svenska och amerikanska påtryckningarna och inget hände. Därför gick SEA nu för andra gången till en domstol i Estland, att tvinga regeringen till en ny Estonia-utredning. Vid andra gången tog domstolen nu upp fallet, efter att 92 svenskar skrivit under SEA:s krav. Se mer om detta i den estniska filmen nedan:

 

 

You must be logged in to comment.