Micro-chip Invasion: små spioner överallt

Thursday, 26 September 2013 20:13

Källa: http://www.bugsweeps.com/info/brain_power_tap.html

Redan i bibeln har det varnats för en tid då alla människor är chipade. När läkare på Sachsska barnsjukhuset i Stockholm implanterade nyfödda med stora elektroder på 1940-talet, dog de flesta en plågsam död. På 60-talet hade José Delgado förminskat eländet och chipet som Robert Naeslund (grundaren av Gruppen) fick inopererat under SÄPOs överinsyn på 70-talet blev betydligt mindre, men gick ändå att spåra under röntgen. Idag har mikrochips nått nanostorlek! De går inte längre att spåra med visuella medel, enbart med scanning. Dags att mikrochipandet av ovetande människor förbjuds under straff- och skadeståndsansvar.