Blommor och träd kan läsa våra tankar, då de har medvetenhet

Friday, 17 August 2012 15:47

White TV:s banbrytande arbete med att avslöja missbruket av Mind Control (filmen i länken har redan bortcensurerats av YouTube, kolla den här istället) teknologierna leder också till undersökningen vad mind är. Begreppet är svårt att översätta, då många svenska begrepp passar under mind: medvetenhet, hjärna; själ; ande; förstånd, intellekt; tanke; minne; åsikt; avsikt, önskan.

Sedan slutet på 60-talet är det genom Cleve Backster känt, att växter kan läsa våra tankar då de har medvetenhet. Backster, som ibland stavas Baxter, är specialist på lögndetektorer och har listat ut, att blommor ger starka reaktioner när man enbart tänker på att skada dem. Reaktionen blir starkare vid själva skadetanken jämfört med när sedan själva skadan tillfogas. Växter visar också straka reaktioner när andra levande varelser skall dödas eller plågas. De har empati också.

I den här svenska artikeln får vi också veta, att Cleve Backster har motarbetats och stora penning problem. Det gamla vanliga, när forskningen inte passar herrarna i etablissemanget.

Vissa människor kan också läsa blommornas tankar, men de kallas då gärna för idioter och tas inte på allvar. Det är naturligtvis tvärtom. De flesta av oss är dock av olika skäl blockerade. Vilken förnedring!

Tankeläsningen går med hjälp av skalärvågor. Det är därför en Faradays bur inte blockerar telepati.