Smartmeter opens door for AI, nya elmätare öppnar för konstgjord intelligens

Saturday, 22 July 2017 00:00

Alla begrepp med delordet smart, som smartphone, smartcar, smartmeter, smartdust, smart grid, smarttown, är hemliga codeord för artificial intelligence (AI), konstgjord intelligens, den största faran av alla för vår planet.

källa

Med smartmeter menas de moderna elmätare, som är jämt uppkopplade till mobilnätet genom ett SIM-kort. De är genom detta också spionageverktyg som skall bana vägen för AI, transhumanism, där allt är digitalt uppkopplat.

AI är ett slags hyperintelligent datorvirus som härjar i vissa delar av vårt universum för att förstöra allt liv, genom att omvandla det till cyborgs, en blandning mellan maskin och människa/levande varelse. AI är det ultimata mind control verktyget och måste därför stoppas med alla medel!

Andra AI-varningar på WTV:

Artificiell intelligens (AI) är världens största hot och fara säger Simon Parkes panel;

USA har redan AI-mind control weapons, Trump men inte Obama gav dem till Israel också;

David Icke on Reptiles and Archons, AI the biggest danger;

Pokemon Go är artificiell intelligens från Archons, ett datorvirus i universum enligt Simon Parkes;

Morgellons are a real disease, test for cyborgs;