Om de nya lamporna

Tuesday, 23 February 2016 21:09

av Jan Erik Sigdell

Kommentar till en artikel i White TV

Traditionella glödlampor har ersatts av nya typer. Det skäl som anges är att de nya är mera ekologiska, därför att den gamla typen förbrukar mera ström genom att den inte bara ger oss synligt ljus, utan också osynligt i det infraröda spektrumet. Därför blir de mycket varmare än de nya lamporna. Att de värmer är nog i sig ingen större nackdel under vintern, när annars den värme som de skulle ge oss istället måste komma från elvärme, oljeeldning eller värmepumpar. Så betraktat förskjuts den värme som lamporna skulle ha gett oss istället till sådana system, vilket inte är så ekologiskt som man vill påstå. Men under den varma årstiden ser det ju annorlunda ut med detta.

Men det finns andra tekniska aspekter på de nya lamporna. Det ljus som de ger oss kan moduleras med mycket högfrekventa energier och signaler, vilket inte går med glödtrådslampor, för de är för ”tröga” för det. Nu finns för Internet och andra kommunikationsvägar optiska kabelsystem. I dessa kablar finns ljusledare, i vilka modulerat ljus sänds i båda riktningarna. Bandbredden är oerhört stor, därför att det ljus som sänds generas av ljusdioder (LED = ”light emitting diodes”) och kan moduleras med extremt höga frekvenser. I andra ändan av systemet sitter då mottagardioder som omvandlar ljussignalerna till sådana som din dator kan arbeta med. I andra riktningen omvandlas signalerna från din dator i modemet (modem = ”modulate and demodulate”) till ljussignaler i den optiska kabeln.

Det konventionella kommunikationssystemet (bortsett från trådlös kommunikation) för Internet, telefon och så vidare går genom telefontrådarna. Ett system som är betydligt ”trögare” och har väsentligt mindre bandbredd, men också kan fungera genom kablar för elektricitet. Därför finns system som man kan använda i sitt hus för att lokalt kommunicera mellan datorer i det, där signalerna skickas genom elledningarna.

På samma sätt kan då också hela elektricitetsnätet i ett land eller ett område användas till att sända och ta emot signaler, till exempel via LED-lampor! Ljuset kan på så sätt, osynligt för det medvetna synsystemet i öga och hjärna, sända signaler in i oss som vi inte vet om. Det neurologiska systemet är också ”trögt” på det medvetna planet, men sannolikt inte på det omedvetna planet! Mycket högfrekventa signaler når då in i vår hjärna, och vad kan de göra där? Detta öppnar nya möjligheter för att manipulera människor och hela befolkningar… Utan tvivel är detta noggrant utforskat och utvecklat och torde i all hemlighet nu allt mera komma att användas. Man kan till exempel föreställa sig att idéer och tankar, men också känslor (eller deras undertryckande) – kanske rentav visioner – kan smugglas in i oss, som vi sedan tror är våra egna. På liknande (men annorlunda) sätt äger i dag subliminal manipulation rum i en mycket stor omfattning i alla medier.

Det är tekniskt möjligt att i sådana lampor också ha en mikrofon i ett litet chip, som omvandlar akustiska signaler till optiska, som sedan sänds någonstans via elnätet.

Och hur är det då med sparlamporna? De fungerar på liknande sätt som ljusrör och deras ljus torde också kunna moduleras. Därutöver finns ytterligare möjligheter. Genom deras konstruktion (med resonanseffekter) kan ljuset också osynligt ”fladdra” i höga frekvenser som kan anpassas till omedvetna neurologiska effekter. Även i ett flertal frekvenser som ”övertoner” av grundfrekvenser. Dessutom är ljuset spektrum ett annat än i glödlampor och naturligt ljus från solen och brinnande lågor. Detta spektrum torde ha en hel del med det gasformiga kvicksilver att göra, som finns i dem, men också andra gaser i lampan. Detta kan leda till en sorts ”optisk homeopati”, men säkert inte i välvilligt syfte…

Halogenlampor torde i dag vara ett hälsosammare alternativ, så länge de får finnas kvar.

Den kommenterade artikeln heter:

Nya glödlampor spionerar på oss med mind control teknologi varnar Simon Parkes;