80 år sedan Stauffenberg kuppade mot Hitler - blev förrådda av England

Saturday, 20 July 2024 00:00

Källa

Detta inslag skrev jag, Henning Witte, för 10 år sedan:

 

Idag är det 70 år sedan den tyske Wehrmacht-översten Claus Philipp Maria Justinian Schenk Graf v. Stauffenberg ledde konspirationen med en bomb mot Hitler, som tyvärr enbart sårade Hitler. Det gjordes en film efter hans attentat mot Hitler den 20 juli 1944 med Tom Cruise: Valkyrie. Detta var namnet på operationsplanen som Stauffenberg, Henning v. Tresckow och Hans Oster hade utvecklat för att döda Hitler.

"Operation Valkyrie was a plan devised by Adolf Hitler to suppress civil unrest that might be triggered by insurgencies in labor or concentration camps within Nazi Germany. Colonel Klaus Count Stauffenberg and other resistance fighters rewrote this plan to include civil unrest caused or utilized by Nazi leaders. Their intention was to: (1) kill Hitler; (2) blame Hitler’s death on his rivals within the Nazi regime; (3) set Operation Valkyrie in motion in order to (a) arrest all Nazi leaders, and (b) dismantle the SS, SA, and allother Nazi organizations; (4) shut down the concentration camps and release their prisoners; and (5) restore order and dignity in Germany." skriver Dr. Hansjörg Heppe.

källa: Georg Freiherr von Boeselager deltog med sitt kavalleriregemente Die Boeselagerschen Reiter i kuppen mot Hitler den 20 juli 1944. Den 29 augusti 1944, blott 29 år gammal, mördades han indirekt av nationalsocialisterna

Mindre känt är att även bröderna Georg och Philipp v. Boeselager ingick i den inre kretsen av konspiratörerna mot Hitler. Georg var chef för Kavallerie-Regiment Mitte, även kallad Die Boeselagerschen Reiter (Boeselagers ryttare). Deras uppgift var att säkra viktiga byggnader i Berlin efter kuppen, som t. ex. radiohuset. En av officerarna och kompanichef i regementet var min älskade far Hans Joachim Witte, som skrev boken Die Boeselagerschen Reiter, som blev ett viktigt och uppskattat historiskt dokument. Boken beskriver många detaljer om motståndet mot Hitler från Wehrmachts sida.

Georg Boeselager visste att han kunde lita på sina soldater, i synnerhet officerarna. Han hade skolat dem i att förstå vilka brottslingar nazisterna var. När officerarna var fulla, tävlade de i officersmässen med att skjuta prick på Hitler-tavlor. Den enda konsekvensen blev att det nästa morgon hängde en ny oskadad Hitler-tavla på väggen.

Georg v. Boeselager stupade inte, som det står i historieböckerna. Han tvingades av Hitler att begå självmord som kamouflerades som att han skulle ha stupat i kampen mot ryssarna. Detta har hemlighållits fram till idag, då familjen Boeselager är katolsk och självmord illa ansett i sådana kretsar. Den yngre brodern Phillipp undgick upptäckten av nazibödlarna och dog 90 år gammal 2008 på sitt vackra slott Altenahr inte långt från Bonn. "Philipp Freiherr von Boeselager, believed to be the last surviving member of the inner circle of German Army officers who attempted to assassinate Adolf Hitler with a briefcase bomb on July 20, 1944, died" rapporterade New York Times.

Philipp kunde överleva, då kamraterna skyddade honom trots vidrig tortyr från Gestapo. Han hade tur att England inte kände till hans inblandning heller. BBC sände nämligen på tyskt område den 21 juli 1944 alla de namn av konspiratörerna mot Hitler, som Gestapo inte hade lyckats få fram. Många hade försökt att få hjälp av England i kuppen mot Hitler, men England förrådde den tyska motståndsrörelsen, då de inte ville ha fred utan Tysklands totala förintelse.

"As resistance to Hitler grew in Germany, the Allies ignored it. The United States and the United Kingdom referred to Operation Valkyrie as “the Generals’ Plot.” And in 1944, their enemies were both the Nazis and the Generals. The Allies wanted peace with neither. Thus, on July 21, 1944, the BBC broadcasted the names of all Germans who had contacted Englishmen since 1939 seeking an amicable way to end World War II. The Nazis did not need to do much interrogation that day; taking notes while listening to the radio sufficed.
Two weeks later, Prime Minister Winston Churchill commented on the incident in the UK Parliament, saying: “The highest personalities of the German Reich are murdering one another, or trying to, while the
avenging armies of the Allies close upon the doomed and ever-narrowing circle of their power.” He did not give the resistance fighters any moral credit." skriver Dr. Hansjörg Heppe.
.
.
.